Doprinos razvoju građana, a ne podanika

01. svibnja 2014.

U cilju doprinosa razvoju građanskih, društvenih i političkih kompetencija samih nastavnika te osposobljavanje za kvalitetniju podršku razvoju građanske kompetencije učenika održan je 1. modul GONG-ove Edukacije za građansku pismenost pod nazivom „Politička pismenost“ u centru Impact u Zadru.

Politika, demokracija i alternativni modeli demokracije, javne politike, sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka, politička kultura i politička socijalizacija, građansko obrazovanje i civilno društvo – teme su o kojima je tijekom dva dana dvadesetak odgojno-obrazovnih radnika slušalo i raspravljalo pod vodstvom Berta Šalaja s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i člana GONG-a te Martine Horvat, voditeljice Edukacijskog centra GONG-a,

Analiziralo se temeljne koncepte važne za razumijevanje političkih procesa na lokalnoj i nacionalnoj, ali i globalnoj razini te je uvažavajući važnost političke kulture za funkcioniranje suvremenih političkih sustava posebna pozornost posvećena pojmu demokratske političke kulture i procesima putem kojih se takav tip političke kulture stvara, prenosi i transformira. Program doprinosi poučavanju građanskog odgoja i obrazovanja u školi, s osobitim naglaskom na političku dimenziju, ali su kompetencije koje razvija edukacija primjenjive ne samo u građanskom odgoju i obrazovanju, nego i tijekom redovne nastave i razredničkog rada s učenicima.

chevron-right