Politika za ljude - ne za profit!

16. travnja 2014.

ALTER - EU (Savez za transparentnost lobiranja i etičku regulaciju) pokrenuo je kampanju protiv pretjeranog lobističkog utjecaja banaka i velikih kompanija preko internetske stranice politicsforpeople.eu/croatia/ putem koje se građani mogu obratiti kandidatima za svoje buduće europarlamentarce i tražiti od njih da se zauzimaju za građane i demokraciju.

Mnogi nacionalni zakoni započinju život na razini Europske unije, a velike korporacije i banke iz godine u godinu troše milijune eura kako bi osigurale da politike koje se donose na EU razini budu u skladu s njihovim potrebama – i to im uspijeva. Istovremeno, građani su oni koji gube.

Naime, iako su izazvale ekonomsku krizu koja je prouzročila ozbiljne tegobe, velike banke su izbjegle učinkovitu regulaciju; internetske tvrtke su oslabile nacrte propisa usmjerenih na čuvanje podataka građana na internetu; javne politike koje utječu na klimu ublažuje se i time ugrožava budućnost djece; velike kompanije koje proizvode oružje prigrabile su sredstva EU namijenjena istraživanjima, a trgovinski sporazumi EU u pravilu stavljaju profit ispred ljudi.

No, građani to mogu promijeniti - svi članovi Europskog parlamenta bit će nanovo izabrani u svibnju 2014. i važno je pobrinuti se da kandidati javno obećaju da će podržavati demokraciju i građane Europe, a to možete učiniti pomoću stranice politicsforpeople.eu/croatia/

chevron-right