Podržite kampanju za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole

15. travnja 2014.

U demokratskim društvima država je dužna osigurati i omogućiti svakom građaninu i građanki da upozna svoja prava i odgovornosti te razvije vještine i sposobnosti za kompetentno sudjelovanje u društvenoj zajednici, podsjeća GOOD inicijativa, a instrument koji države s razvijenijim demokratskim društvima diljem svijeta primjenjuju jest uvođenje sadržaja iz područja odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u formalno obrazovanje. 

Istraživanje Centra za ljudska prava Demokracija i ljudska prava u osnovnim školama - teorija i praksa (2009.) potvrdilo je kako poznavanje vlastitih prava i odgovornosti te razvijene vještine komunikacije i nenasilnog rješavanja sukoba, i učenici i roditelji vide kao najznačajnije ciljeve školovanja.

Rezultati istraživanja eksperimentalne provedbe građanskog odgoja i obrazovanja, ali i prethodnih istraživanja organizacija civilnog društva i akademske zajednice (Centar za ljudska prava, GONG i Fakultet političkih znanosti, IDIZ, Centar za mirovne studije) pokazuju kako mladi ne posjeduju dovoljno znanja i vještina iz područja ljudskih prava, politike i političkih procesa, kao ni osnovna znanja o demokraciji i demokratskim procesima. Politika i gospodarstvo, kao predmet, sadrži dio tih sadržaja koji se tiču političke i gospodarske dimenzije no, kao što nam istraživanja i pokazuju, ne razvija u dovoljnoj mjeri mlade kao aktivne i odgovorne građane koji sudjeluju u svojim zajednicama.

U Hrvatskoj je 1999. godine donesen Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo koji se uglavnom provodio kroz projekte i izvan-nastavne aktivnosti te nije svim učenicima osigurao razvoj građanske kompetencije niti je bio dostupan svim učenicima. U školskoj godini 2012./13. u dvanaest  je škola eksperimentalno uveden Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja koji uključuje šest dimenzija: ljudskopravnu, političku, društvenu, (inter)kulturalnu, ekološku i gospodarsku, a usmjeren je na stjecanje znanja, kao i razvijanje vještina i stavova. Kurikulum treba sustavno i kvalitetno uvesti u sve škole kroz međupredmetni sadržaj, a za pojedine dobne skupine i kao zaseban predmet.

Kampanja 'Znam, razmišljam, sudjelujem' podržava sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja zato što djeca i mladi imaju pravo razviti svoju građansku kompetenciju kao jednu od ključnih kompetencija potrebnih za svakodnevni život u demokratskom društvu, a država kao zajednica ima odgovornost osigurati im uvjete za to unutar odgojno-obrazovnog sustava. Uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja trebalo bi uvesti promjene ne samo u smislu novih sadržaja, već i pristupu obrazovanju. Građanski odgoj i obrazovanje mladim ljudima treba omogućiti da se razviju u aktivne, informirane i odgovorne građane koji uvažavaju druge, kritički promišljaju svijet oko sebe i temeljem toga aktivno sudjeluju u životu svoje zajednice. Uvođenjem novog sustava više pozornosti trebalo bi pružiti orijentiranosti na kompetencije učenika i ishode učenja.

Kampanja pod nazivom 'Znam, razmišljam, sudjelujem' dio je višegodišnjih napora zagovaranja kvalitetnog uvođenja i provedbe sadržaja, metodike i vrijednosti koje promiču ljudska prava, političku pismenost i participaciju,  interkulturalnost, ekologiju i gospodarsku pravednost. Kampanja će se provoditi tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci sve do samoga početka nove školske godine. Usporedo sa najavljenom javnom raspravom o Nastavnom planu i programu provedbe Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja, GOOD Inicijativa će u narednih mjesec dana provoditi medijsku i kampanju putem društvenih mreža te lokaliziranu suradnju u više od 30 zajednica u Republici Hrvatskoj kroz suradnju sa nastavnicima, roditeljima, učenicima, školama, organizacijama civilnoga društva i lokalnim medijima.

GOOD Inicijativu za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovne institucije čine: CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih; Centar za civilne inicijative; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za mirovne studije; CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje; DirDem Direktna demokracija u školama; Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću; Forum za slobodu odgoja; GONG; Hrvatski centar za dramski odgoj; Hrvatsko debatno društvo; Hrvatska mreža volonterskih centara; Koordinacija udruga za djecu; Kuća ljudskih prava Zagreb; Lezbijska organizacija Rijeka LORI; Mreža centara za obrazovne politike; Mreža mladih Hrvatske; Slobodna škola - društvo za promicanje demokratskog obrazovanja; Zagreb Pride; Zelena akcija; Ženska soba – Centar za seksualna prava, Ženska udruga IZVOR i druge organizacije.

Sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja podržavaju i organizacije Platforma 112.

Rad GOOD Inicijative podržavaju Filmski studio Blank i ACT Printlab.

chevron-right