Odbrojavanje je počelo - zaviri u EU izborni kalendar!

28. ožujka 2014.

U drugom najvećem demokratskom glasovanju na svijetu sudjelovat će 25. svibnja i hrvatski građani koji mogu glasati kako bi izabrali svojih 11 predstavnika u Europskom parlamentu za razdoblje od 2014. do 2019. godine i tako ne samo odrediti pravac politika Europske unije u sljedećih pet godina, nego i sudjelovati u izboru predsjednika Europske komisije kao izvršnog tijela Europske unije. Osim EU izbornog kalendara, na dnu članka nalaze se i vodiči o biračima, registraciji, glasanju i svemu što bi vam moglo zatrebati.

Zastupnici u Europski parlament biraju se tajnim glasovanjem na neposrednim izborima, temeljem općeg, slobodnog i jednakoga biračkog prava, na petogodišnji mandat koji počinje otvaranjem prvog zasjedanja Europskog parlamenta nakon provedenih izbora.

Pravo predlaganja stranačkih lista za izbore u EP imaju sve registrirane političke stranke u Hrvatskoj, samostalno ili kao zajedničku listu više stranaka. Za pravovaljanost prijedloga liste potrebno je prikupiti najmanje 5.000 potpisa birača, a prijedlozi lista moraju se predati Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno do 4. travnja.

Zastupnici se biraju po proporcionalnoj zastupljenosti i preferencijalnom glasovanju. Birači, naime, mogu glasovati samo jedanput i samo za jednu listu kandidata, ali na glasačkom listiću mogu označiti i jednog kandidata koji ima prednost pred ostalim kandidatima na listi za koju je glasovao (preferirani glas). Preferirani glasovi za pojedine kandidate se uvažavaju ako njihov broj za pojedinog kandidata iznosi najmanje 10 posto glasova koje je osvojila pojedina lista.

Odbrojavanje je počelo - zaviri u EU izborni kalendar! 1
izvor: gong.hr - povećaj sliku

 • odluka Predsjednika Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za Europski parlament iz Republike Hrvatske stupila je na snagu 21. ožujka 2014.

 • rokovi su krenuli 22. ožujka 2014. u ponoć

 • prijedlozi kandidacijskih lista moraju biti zaprimljeni u Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 14 dana od dana raspisivanja izbora, dakle, do 4. travnja 2014. u ponoć

 • DIP će u roku od 48 sati od isteka roka za predaju lista prihvatiti i u svim dnevnim novinama u Hrvatskoj i na HRT-u objaviti zbirnu listu svih pravovaljanih predloženih lista te imena i prezimena kandidata, dakle do nedjelje, 6. travnja u ponoć

 • izborna promidžba počinje danom objave pravovaljanih predloženih lista, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle u petak, 23. svibnja u ponoć

 • biračka mjesta bit će objavljena najkasnije 20 dana prije izbora, dakle, 4. travnja

 • županijska i gradska izborna povjerenstva će imenovati biračke odbore najkasnije 15 dana prije održavanja izbora, dakle 9. svibnja do ponoći

 • rok za provjeru u popisima birača, za prijavu za glasanje izvan mjesta prebivališta te za aktivnu registraciju birača koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj završava 10 dana prije izbora, dakle 14. svibnja u ponoć

 • stranke i nositelji lista grupa birača dužni su dostaviti prethodna izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe, kao i izvješće o troškovima izborne promidžbe u Državno izborno povjerenstvo u roku od sedam dana prije održavanja izbora, dakle do 17. svibnja u ponoć

 • stranke i nositelji lista grupa birača dužni su navedena izvješća i javno objaviti na svojim web-stranicama ili putem dnevnog tiska, najkasnije u roku od 48 sati od isteka gore navedenog roka, tj. do 19. svibnja do 24.00 sata.

 • zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija, izjava i intervjua nositelja lista odnosno kandidata te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela u medijima, traje od 24. svibnja u ponoć do 25. svibnja u  19 sati

 • glasanje na biračkim mjestima u Hrvatskoj i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima  traje 25. svibnja neprekidno od 7 do 19 sati

 • izbori će biti održani u nedjelju, 25. svibnja

 • stranke i nositelji lista grupa birača kojima se sredstva za financiranje izborne promidžbe uplaćuju na njihov poseban račun dužni su sastaviti i DIP-u dostaviti Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s podacima o ostvarenim prihodima za financiranje izborne promidžbe, izvorima financiranja te o izvršenim rashodima za financiranje izborne promidžbe, u roku od 30 dana nakon održanih izbora, dakle do 24. lipnja do ponoći

  AKO STE PROPUSTILI, OSTALE DETALJE PROČITAJTE:

  Koga se i kako bira u Europski parlament?
  Tko će zastupati hrvatske građane u EU?
  Neka se i vaš glas čuje na EU izborima!
  Čisti računi, pošteni izbori!
  EU izbori po mjeri građana?

chevron-right