Građani kao partneri - neka vlast postane otvorena!

19. ožujka 2014.

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge otvara javno savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. do 2016., a koje će trajati do 18. travnja, objavio je uzuvrh.hr

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Republika Hrvatska pridružila se inicijativi u rujnu 2011. i time je preuzela obvezu izraditi nacionalni akcijski plan.

Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. do 2013. Vlada Republike Hrvatske je usvojila na sjednici održanoj 4. travnja 2012., a izrađen je na temelju održanih javnih savjetovanja, rasprava na sjednicama Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlastte očitovanja pristiglih od tijela državne uprave koja su određena kao nositelji i sunositelji mjera. U rujnu 2013. Vlada je usvojila prvo izvješće o napretku u provedbi Akcijskog plana.

Nacrt Akcijskog plana definiran je kroz prijedloge prioriteta za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast koji su zaprimljeni tijekom inicijalnog javnog savjetovanja koje je provedeno od 28. listopada do 11. studenog 2013. te u nizu konzultativnih sastanaka održanih u periodu od prosinca 2013. do ožujka 2014. Kroz ovo javno savjetovanje očekuju se dodatne sugestije o tome što bi u naredne dvije godine bili prioriteti u provedbi inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Hrvatskoj.

S namjerom da se u postupak izrade Akcijskog plana ponovno ravnopravno uključe građani i civilno društvo, kao što je to bio slučaj i pri izradi prvog Akcijskog plana, otvara se javno savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. Javno savjetovanje je otvoreno do 18. travnja 2014.

chevron-right