Spriječite udar na hrvatsku demokraciju!

31. siječnja 2014.

Udruge okupljene u inicijativu SVI MI - Za Hrvatsku svih nas organiziraju konferenciju za novinare kako bi upozorile na opasnost aktualnog trenda kršenja i urušavanja prava nacionalnih manjina te pozvale na temeljito i odgovorno pristupanje zahtjevu za raspisivanje referenduma o ćirilici Apel Saboru i Ustavnom sudu: Spriječite udar na hrvatsku demokraciju u ponedjeljak, 3. veljače 2014. u 11 sati u prostorijama GONG-a, Trg bana Josipa Jelačića 15/IV, Zagreb.

Na konferenciji će biti predstavljen Podnesak Saboru i Ustavnom sudu s detaljnim pregledom međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih i manjinskih prava koja će biti prekršena ukoliko se nakane referenduma o ćirilici ostvare.

Uslijed ogromne štete kako po praktična prava hrvatskih građana, ali i Hrvata u drugim zemljama, tako i po ispunjenje međunarodnih pravnih obveza, udruge će se Podneskom obratiti svim mjerodavnim institucijama – od Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe te OESS-a do Europske komisije i Europskog parlamenta.

O pravnim učincima te odgovornosti Sabora i Ustavnog suda na konferenciji će govoriti: 

- Marina Škrabalo, GONG
- Ivan Novosel, Inicijativa mladih za ljudska prava
- Nemanja Relić, Srpski demokratski forum
- Jurica Malčić, bivši Pučki pravobranitelj i sudac Ustavnog suda te član vijeća GONG-a

chevron-right