Milanović po prvi put o sastancima Europskog vijeća u 2013.

28. siječnja 2014.

Premijer Zoran Milanović po prvi će put podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o održanim sastancima Europskog vijeća u prošloj godini.

Zakon o suradnji Sabora i Vlade u europskim poslovima propisuje da premijer jednom godišnje, na početku prvog godišnjeg zasjedanja Sabora, podnosi izvješće o održanim sastancima Europskoga vijeća u protekloj godini. Hrvatska je članicom Europske unije postala 1. srpnja 2013., pa će premijer podnijeti izvješće o dva sastanka Europskog vijeća u Bruxellesu.

Prvi je održan krajem listopada, a teme su bile digitalno gospodarstvo, inovacije i usluge, gospodarska i socijalna politika, ekonomska i monetarna unija, istočno partnerstvo te migracije. Krajem prosinca, na drugom sastanku Vijeća, raspravljalo se o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici, a bila je to prva tematska rasprava o obrani od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora.

U kontekstu Zajedničke sigurnosne i obrambene politike, šefovi država ili Vlada identificirali su prioritetne akcije za snažniju suradnju. Teme sastanka u prosincu bile su i ekonomska i socijalna politika, ekonomska i monetarna unija, migracijski tijekovi, proširenje i proces stabilizacije i dr.

chevron-right