GONG-ova regionalna škola interpretacijske policy analize

16. siječnja 2014.

Prva GONG-ova regionalna škola interpretacijske policy analize okupila je aktiviste i istraživače iz organizacija civilnog društva u post-jugoslavenskoj regiji, kao i prepoznate znanstvene autoritete iz različitih društvenoznanstvenih disciplina čiji je rad obilježen interpretativnim istraživačkim pristupima. U sklopu petodnevnog programa, polaznici i polaznice su se kroz predavanja, diskusije i vježbe upoznali, između ostalog, s metodama analize diskursa, analize narativa i etnografskih istraživanja.

Temeljne pouke regionalne škole (održane u IMPACT centru u Zadru od 29. rujna do 4. listopada 2013.) bile su poticaji polaznicima i polaznicama da nastoje sustavno razumjeti kontekste u kojima aktivistički i istraživački djeluju, da razotkriju pretpostavke i predrasude koje stoje iza „samorazumljivih“ vrijednosti i ciljeva te da sagledavaju javne politike kao odraze (često skrivenih) nejednakih odnosa moći. Za razliku od „ortodoksne“ analize javnih politika koja počiva na navodno objektivnim, neutralnim i mjerljivim indikatorima, interpretacijska analiza je dinamična, kritički intonirana i usredotočena na shvaćanja koja su implicirana u svakom segmentu javnih politika.

Izlaganja predavača na regionalnoj školi

doc. dr. sc. Krešimir Petković
Fakultet  političkih znanosti, Zagreb
Interpretacijska analiza javnih politika i performativnost diskursa

dr. sc. Paul Stubbs
Ekonomski institut, Zagreb
Performing Policy - Performing Auto-ethnography: flexibility, agency and emotions in policy and its analysis

dr. sc. Sanja Đurin
Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
Teorija diskursa  - razvoj ideje

doc. dr. sc. Nebojša Blanuša
Fakultet političkih znanosti, Zagreb
Diskurz kao moć: artikuliranje pristupa i analiziranje konspiratornog imaginarija

prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić
Sveučilište u Zadru
Globalizacija i politika kulturne različitosti

doc. dr. sc. Petra Rodik
Filozofski fakultet, Zagreb
Narativna analiza

mr. sc. Suzana Kunac
Vijeće za elektroničke medije
Semiotika

prof. dr. sc. Berto Šalaj
Fakultet političkih znanosti, Zagreb
Populizam u hrvatskoj politici od 2009. do 2013.: zastupljenost i tipovi

Ostala literatura:

Duško Petrović
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Analiza političkih aspekata studentske blokade Filozofskog fakulteta u Zagrebu: Metoda i strategija studentske blokade

Dina Bowman
Brotherhood of St Laurence
Studying up, down, sideways and through: situated research and policy networks

Vincent Dubois
Towards a critical policy ethnography the “undeserving poor” and the new welfare state

Suzana Kunac, Dražen Lalić, Martina Andrijević
Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
Tihi glas, ujutro u Americi: izborna kampanja 2011. u Hrvatskoj

Noémi Lendvai and Paul Stubbs
University of Bristol, UK; The Institute of Economics, Zagreb, Croatia
Policies as Translation: situating trans-national social policies

George Orwell
Politics and the English Language

Krešimir Petković
Fakultet  političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
Pojmovnik interpretacijske analize javnih politika

Sanja Đurin
Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
Politika seksualnosti: Odgovor o fantazmu o ugroženoj naciji ili nešto više 

chevron-right