Europsko bogatstvo višejezičnosti: Quo vadis Croatia?

09. prosinca 2013.

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava kampanja „SVI MI – Za Hrvatsku svih nas“ organizira okrugli stol „Europsko bogatstvo višejezičnosti: Quo vadis Croatia?“ koji će se održati u utorak, 10. prosinca 2013. od 10h do 12h u Hrvatskom Saboru, dvorana bana Ivana Mažuranića.

Specifičan povod okruglom stolu su aktivnosti referendumske inicijative koja ima za cilj urušavanje razine zaštite manjinskih prava na jezik i pismo, a u kontekstu osporavanja dvojezičnosti u Vukovaru i drugim poslijeratnim sredinama u Hrvatskoj.

Udruge okupljene u kampanju „SVI MI – Za Hrvatsku svih nas“ smatraju da je u ovom trenutku ključno odaslati snažne poruke javnosti i politici da je svako urušavanje hrvatske dobre prakse u pogledu manjinskih prava na jezik i pismo protivno samoj naravi našeg društva i demokratskog poretka, ali i ukupnom identitetu Europe.

Na okruglom stolu će diplomatski predstavnici ukratko opisati dobre prakse svojih zemalja vezane uz prava nacionalnih manjina na jezik i pismo. Takva brza šetnja kroz Europu vrlo će efektno pokazati da je dvojezičnost i višejezičnost raširena i normalna, s onu stranu krutih i visokih demografskih udjela određene nacionalne manjine.

Potporu okruglom stolu dao je saborski Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina čiji će predsjednik dr.sc. Furio Radin održati uvodni govor. U raspravi će sudjelovati saborski zastupnici, stručnjaci za manjinska pitanja, aktivisti za zaštitu ljudskih prava, javni i kulturni djelatnici, novinari te diplomatski predstavnici europskih zemalja, posebice onih čije manjine žive u Hrvatskoj i obrnuto.

Rasprava će biti na hrvatskom jeziku, uz osiguran prijevod sa i na engleski jezik.

Kampanju „SVI MI – Za Hrvatsku svih nas“ pokrenuli su Građanski odbor za ljudska prava i koalicija nevladinih organizacija Platforma 112.

chevron-right