Bez građanskog obrazovanja Hrvatska će samo stagnirati

05. prosinca 2013.

Nedavno proveden referendum samo je još jedan od pokazatelja nerazumijevanja, slabo razvijene političke kulture i zainteresiranosti građana za sudjelovanje u procesima donošenja političkih oduka, a sve to ukazuje na potrebu sustavnoga i kvalitetnog uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u sve škole, piše Forum.tm nakon razgovora s Martinom Horvat, voditeljicom GONG-ova EDU-centra.

Uz međupredmetnu provedbu, naime, edukacija mlađih osnovnoškolaca koja bi se provodila na satu razredne zajednice, građansko obrazovanje treba biti i obavezni predmet ne samo u prvom i drugom razredu srednje škole, kako je to predviđeno trenutnim kurikulumom, nego i u sedmom i osmom razredu osnovne, jer jedino je tako moguć ujednačen pristup razvoju građanske kompetencije svih učenika, navela je Horvat, koja je sudjelovala u izradi priručnika za nastavnike o građanskom odgoju koji se trenutačno eksperimentalno provodi u 12 osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, a od sljedeće školske godine, potvrdilo je Forum.tm-u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, provodit će se u svim školama.

GONG je, naime,  u suradnji s nizom drugih organizacija koje se bave obrazovanjem i ljudskim pravima još 2008. godine pokrenuo inicijativu za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u škole, ali je on, u eksperimentalnoj fazi, uveden tek 2012. godine, a Horvat upozorava:  „Rezultat referenduma posljedica je činjenice da u ovoj državi nijedna javna institucija, osim vjerskih zajednica, nije radila na razumijevanju i promociji ustavnih vrijednosti. Politika se građanima prikazuje kao tehnička disciplina lišena vrijednosnih razlika. Vladavina prava, pluralizam, sekularizam i demokracija nisu teme u obrazovanju. U tom vakuumu jedini vrijednosni okvir koji se sustavno provodi zadnje 23 godine jest onaj vjerskih zajednica, koje promiču svoju partikularnu politiku moralnosti naročito u području spolnosti i uređenja obiteljskih odnosa. Stoga smatramo kako je ključno da se i u odgojno-obrazovnim ustanovama otvori prostor za razvijanje kompetencija ključnih za razumijevanje društvenih procesa te upoznavanja s temeljnim vrijednostima demokracije“.

„U cilju što kvalitetnije pripreme za provedbu građanskoga odgoja i obrazovanja Ministarstvo će na temelju rezultata vrednovanja eksperimentalne provedbe i praćenja provedbe Kurikuluma građanskoga odgoja u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Istraživačko-obrazovnim centrom za ljudska prava Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1. travnja 2014. objaviti Nacrt prijedloga provedbe građanskog odgoja u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2014/2015., dio je odgovora koji je od resornog Ministarstva dobio Forum.tm.

U njemu se navodi i da će se nakon objave Nacrta provesti javna rasprava, a konačni kurikulum objaviti najkasnije 30. lipnja. Nakon toga će se u prvoj polovici srpnja i drugoj polovici kolovoza organizirati stručno usavršavanje učitelja i nastavnika koji će provoditi građanski odgoj od sljedeće školske godine u svim školama. Zasad se, međutim, još ne zna hoće li Ministarstvo prihvatiti GONG-ov prijedlog da građanski odgoj bude obavezan i u završnim razredima osnovne škole ili će on za osnovnoškolce biti izborni predmet, kako se sada razmišlja.

chevron-right