Uključite se u javnu raspravu o financijama udruga!

02. prosinca 2013.

Do 6. prosinca traje javna rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, koji bi početkom iduće godine trebao odmah stupiti na snagu.

Svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku na ovaj Nacrt možete dostaviti na adresu: Ministarstvo financija, Sektor za izvršenje državnog proračuna, Katančićeva 5, Zagreb 10 000; elektroničkom poštom na: neprofitno.racunovodstvo@mfin.hr ili telefaksom na broj: 01/ 459 1368.

Podsjetimo, početkom rujna raspravljalo se o tezama za ovaj dugo čekani Nacrt prijedloga zakona, koji bi trebao rezultirati većom transparentnošću šarolikog društva, uključujući i vjerske zajednice. No, hoće li tome doista biti tako ili neki izuzeci i dalje neće podlijegati pravilima, bit će jasnije nakon javne rasprave jer bilo bi teško, pogotovo u ovakvim teškim ekonomskim okolnostima objasniti zašto vjerske zajednice, primjerice Katolička crkva nije dužna nikome, osim bogu podnositi račune? I je li ona «u tom slučaju» konačno prepoznata kao profitna organizacija?

Transparentnost i odgovornost, protiv zloupotreba 

Novo zakonsko rješenje trebalo bi rezultirati većom transparentnošću neprofitnih organizacija koje bi, premda neke već godinama javno objavljuju financijske i izvještaje o radu, ubuduće morale dostaviti izvješće o primicima i potrošnji Ministarstvu financija, koje će ih javno objaviti te će morati popisati svoju imovinu i napraviti plan poslovanja. U suprotnom, uslijedit će kazne da bi se smanjilo moguće zloupotrebe, a nakana je pojačati odgovornost organizacije prema članovima i javnosti od kojih se dobiva financijska i druga podrška na svim razinama.

Naposljetku, nije zgorega niti podsjetiti da se na ovaj zakon predugo čeka jer Akcijskim planom za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj 2012.-2013. predviđeno je bilo da će Zakon o računovodstvu neprofitnih organizacija biti izrađen i usvojen u ožujku 2013. Sada je već početak prosinca, godina je na izmaku, a početkom iduće novi bi Zakon trebao odmah stupiti na snagu. Time bi bio ispoštovan barem rok iz Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2011.-2016., koja njegovu izradu i usvajanje predviđa do kraja 2013.

chevron-right