HRT-u tužba ako će kršiti Zakon o diskriminaciji

22. studenoga 2013.

Ponukani kršenjem prava novinara na privatnost, slobodu izražavannja i odgode emitiranja emisija u kojima se spominju ili gostuju osobe homoseksualne orijentacije, Građani glasaju protiv uputili su ravnatelju HRT-a Goranu Radmanu, v.d. rukovoditelja IMS-a Tomislavu Špoljaru, predsjednik HND-a Zdenku Duki,  pravobraniteljici za ravnopravnost spolova Višnji Ljubičić, pučkoj pravobraniteljici Lori Vidović te Povjerenstvu HRT-a za praćenje referenduma Otvoreno pismo, koje u cijelosti možete pročitati u nastavku.

Poštovani,

obraćamo Vam se ispred kampanje „Građani glasaju protiv!“ u vezi odluke HRT-a da novinari i svi ostali zaposlenici ne smiju ni na koji način iskazati svoju pristranost ili mišljenje u vezi predstojećeg referenduma kojim će se pokušati konstitucionalizirati postojeća zakonska definicija braka.

U svakom slučaju podržavamo nastojanja HRT-a da unaprijedi standarde profesionalnosti i objektivnog izvještavanja, no napominjemo da objektivnost i neovisnost nisu istoznačnice neutralnosti. Neutralnost, posebno kada se radi o pitanju koje nije političke naravi nego društvene, štoviše pitanje koje se tiče ograničavanja prava jedne manjinske društvene skupine ne može ni na koji način biti poželjna na javnoj televiziji koja između ostalog ima i edukativnu funkciju.

Prema odredbama Etičkog kodeksa HRT-a novinari su obvezni u svome radu poštivati civilizacijske i demokratske vrijednosti te ne smiju sadržajem svojih priloga i emisija kršiti zakone. Također, vaš Etički kodeks propisuje u članku 29. da se u prilozima i emisijama ne smiju ni na koji način diskriminirati ili vrijeđati osobe po rasi, boji kože, vjerskoj ili nacionalnoj pripadnosti, životnoj dobi, spolu, seksualnoj orijentaciji, rodnom izražavanju, bilo kojoj fizičkoj ili mentalnoj osobini, bračnom, zdravstvenom ili nekom drugom stanju, životnom stilu, društvenom položaju, imovinskom statusu, razini obrazovanja, invaliditetu ili nekoj drugoj osobnoj karakteristici.

Jasno nam je da različita mišljenja o ovoj inicijativi dovode i vaše novinare i druge djelatnike u poziciju u kojoj ako poštuju Pravila o postupanju HRT-a tijekom referenduma, de facto se izlažu tome da krše pravila Etičkog kodeksa koja im zabranjuju diskriminaciju homoseksualnih osoba i osude životnog stila. Također postavljanje obveze neutralnosti prema izjavama inicijative U ime obitelji zapravo se novinarima onemogućuje da upozore gledateljstvo na diskriminatorni karakter tih izjava.

U nastavku navodimo samo neke ključne argumente inicijative U ime obitelji koje koriste u javnim nastupima, pa tako i u debatama i nastupima na HRT-u :

-         homoseksualni stil života je daleko opasniji od heteroseksualnog (Željka Markić, Nedjeljom u 2, HTV1)

-         homoseksualnost nije otvorena prema životu (više puta ponavljana izjava od strane aktera U ime obitelji)

-         homoseksualne obitelji ne mogu imati djecu pa prema tome ne mogu imati niti jednaku zaštitu kao heteroseksualne (više puta ponavljana izjava od strane aktera U ime obitelji)

-         homoseksualni parovi ne mogu biti izjednačeni u pravima sa heteroseksualnima jer to nije sadržajno ni vrijednosno isto (odvjetnik inicijative U ime obitelji, Krešimir Planinić u emisiji Hrvatskog radija, 1 program, emisija Poligraf)

-         djecu bih radije stavila u dom za nezbrinutu djecu nego ih dala na posvajanje istospolnom paru (Željka Markić, intervju TV Jabuci, emisija VETO)

-         zbog djece koja se rađaju u braku imaju pravo na veća prava i na „pozitivnu diskriminaciju“ u odnosu na sve druge veze koje po naravi nisu isto (ovaj argument pokazuje da bi i obitelji bez djece prema mišljenju ove inicijative trebale imati manja prava nego one sa djecom, www.uimeobitelji.net)

Da se ne radi samo o pitanju braka, potvrđuje navod Željke Markić koja smatra da homoseksualne osobe ne bi trebale imati niti prava u sklopu posebnog Zakona o registriranom partnerstvu:

Prijedlog Zakona o životnom partnerstvu suprotan je sadržajnoj referendumskoj poruci za koju su birači prije četiri mjeseca zatražili raspisivanje referendum.... 'Takvim se zakonom de facto izjednačuju prava koja proizlaze iz braka s pravima homoseksualnog para', ocijenila je dodavši kako je riječ o izigravanju volje i pokazanih vrijednosti koje hrvatski birači i društvo smatraju važnima i duboko ukorijenjenina”. (T-portal)

Zbog cjelokupne argumentacije koju ova inicijativa koristi, smatramo da se neutralnost i nereagiranje novinara može smatrati toleriranjem diskriminatornih stavova, a često i govora mržnje prema osobama homoseksualne orijentacije.

Osim navedenog, smatramo da zabrana izjašnjavanja djelatnika HRT-a o referendumskom pitanju u njihovo slobodno vrijeme i kroz njihove privatne komunikacijske alate, uključujući i Facebook, predstavlja mjeru koja zadire u njihov privatni život i ograničava njihovu slobodu iznošenja vlastitog mišljenja i uvjerenja. Novinari (osim onih u IMS-u) mogu biti članovi stranaka i mogu ići na izbore (ukoliko u isto vrijeme ne rade), dakle mogu biti politički pozicionirani, ali kad dolazimo do referenduma o ugrožavanju osnovnih ljudskih prava, pozicioniranost (koja nije u ovom slučaju politička nego društvena) dovodi se u pitanje. 

Napominjemo da su ovakva ograničenja prava na izražavanje novinara u privatnoj sferi suprotna i Ustavu RH i Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, te molimo HRT da uskladi svoja pravila o praćenju referenduma s osnovnim ljudskim pravima koje ima svaki građanin RH pa i novinari.

Osim navedenog kršenja prava novinara na privatan život i slobodu izražavanja, HRT je rigidnim pristupom vođenim tzv. neutralnošću zabranio emitiranje emisije “Svaki dan je dobar dan”, s temom „Moje dijete je gay i to je ok“. Radi se o emisiji koja govori o obiteljskoj problematici i zabrana odnosno odgoda emitiranja emisije zbog sudjelovanja gay osoba, odnosno njihovih roditelja u njoj, jednaka je zabrani intervjuiranja sindikata ili radnika u vrijeme izborne kampanje kako se ne bi pogodovalo strankama koje zagovaraju njihova prava. Isto tako, da li ćete zabraniti emitiranje svake emisije koja kao obitelj prikazuje heteroseksualni bračni par sa djecom?!

Ako svaka emisija u kojoj se spominje homoseksualnost, prava osoba homoseksualne orijentacije ili gostuju osobe homoseksualne orijentacije utječe na referendum pa se neće prikazivati, onda u cilju stvarne neutralnosti tražimo da se ne emitira religijski program HRT-a do referenduma jer se Katolička crkva, a i većina drugih vjerskih zajednica, izravno angažirala u mobilizaciji građana da glasaju ZA. U slučaju da se emitira religijski program prijavit ćemo HRT Državnom izbornom povjerenstvu zbog kršenja pravila o jednakoj zastupljenosti svih strana koje sudjeluju u referendumu. 

Napominjemo da se ovakvim rigidnim pristupom zabrane emitiranja emisija koje na bilo koji način uključuju osobe homoseksualne orijentacije, HRT izlaže kršenju Zakona o suzbijanju diskriminacije te potencijalnoj udružnoj tužbi. 

HRT-u tužba ako će kršiti Zakon o diskriminaciji 1

chevron-right