Ustavne promjene - što predlažu sindikati i civilnjaci?

12. studenoga 2013.

Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati, Hrvatska udruga radničkih sindikata, Udruga radničkih sindikata Hrvatske, Matica hrvatskih sindikata te organizacije civilnog društva -  GONG, Zelena akcija, Pravo na grad, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, uz potporu koalicije Platfoma 112 – za Hrvatsku vladavine prava predstavit će na konferenciji za novinare zajednički pripremljen i usuglašen cjeloviti Prijedlog ustavnih i zakonskih promjena za pokretanje i provedbu referenduma od strane građana.

Konferencija će biti održana u srijedu 13. studenog u 11:30 sati u velikoj dvorani Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Trg kralja Petra Krešimira IV/2.

Olakšavanje pokretanja referenduma od strane građana na državnom i lokalnom referendumu, uz preciziranje pitanja o kojima se ne može odlučivati putem referenduma (ustavne vrijednosti) te osiguranje transparentnosti financiranja i medijskog praćenja referendumskih kampanji dugoročni su zahtjevi sindikata i organizacija civilnog društva,  ali i test spremnosti političke elite da osigura uvjete za informirano sudjelovanje građana u političkom odlučivanju.

Na konferenciji za novinare bit će predstavljen cjeloviti Prijedlog ustavnih i zakonskih promjena za pokretanje i provedbu referenduma od strane građana  kojeg je zajednički pripremilo i usuglasilo svih pet sindikalnih središnjica - Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati, Hrvatska udruga radničkih sindikata, Udruga radničkih sindikata Hrvatske, Matica hrvatskih sindikata te organizacije civilnog društva -  GONG, Zelena akcija, Pravo na grad, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, uz potporu koalicije Platfoma 112 – za Hrvatsku vladavine prava.

Na konferenciji za novinare govorit će:

  • Ana Milićević Pezelj, izvršna tajnica SSSH-a
  • Bernard Ivčić, predsjednik Upravnog odbora Zelene akcije
  • Dragan Zelić, izvršni direktor GONG-a
  • Dr.sc. Berto Šalaj, predsjednik Vijeća GONG-a i profesor Fakulteta političkih znanosti
chevron-right