Hrvatska konačno dobila Povjerenicu za informiranje – Anamarija Musa

25. listopada 2013.

Sabor je napokon izabrao prvu hrvatsku Povjerenicu za informiranje - odluka je pala na Anamariju Musu, docenticu na Katedri za upravnu znanost zagrebačkog Pravnog fakulteta.  

Nakon što je saborski Odbor za Ustav kolegama zastupnicima predložio da prvu Povjerenicu za informiranje izaberu između docentice sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Anamarije Muse ili HRT-ove novinarke Sandre Križanec, u tajnom glasanju sabornjaci, od njih 93 koliko ih je glasalo, 83 odabralo je Musu, tri je glasa dobila Križanec, a sedam je listića bilo nevažeće.  

U kratkim crtama iz vrlo opširnog životopisa koji je Musa bila poslala prilikom prijave za natječaj Odboru za Ustav, izdvaja se da je diplomirala i doktorirala u području upravnog prava i uprave, a magistrirala je na London School of Economics and Political Science, UK iz područja Europskih politika i upravljanja. Članica je Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Instituta za javnu upravu, Hrvatskog politološkog društva te izvršna urednica biblioteke Suvremena javna uprava zagrebačkog Pravnog fakulteta.Osim što je objavila više od 20 znanstvenih i stručnih radova  te brojne prikaze i komentare, bila je i članica nekoliko stručnih radnih skupina za izradu nacrta različitih zakonskih prijedloga, pa tako i one Ministarstva uprave za izradu Zakona o pravu na pristup informacijama – zbog čega je bilo i nekih, doduše, anonimnih, propitivanja o njezinom navodnom sukobu interesa.

Što su prvi zadaci Povjerenice za infomiranje?

Podsjetimo, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, koji je Sabor donio još 15. veljače, povjerenika za informiranje bira Sabor na mandat od pet godina uz mogućnost ponovnog izbora, a Musu čeka preuzimanje poslova vezanih uz pravo na pristup informacijama koje je do sada radila Agencija za zaštitu osobnih podataka. Nakon što je izabrana, Musa će trebati donijeti nacrt Poslovnika o radu Ureda Povjerenika nakon čega taj dokument treba potvrditi Sabor i potom će poslužiti kao temelj za Pravilnik o unutarnjem redu, koji određuje broj državnih službenika u Uredu Povjerenika potrebnih za obavljanje poslova.

Naime, Povjerenica za informiranje u svojem radu je samostalna i neovisna te prema Zakonu o pravu na pristup informacijama štiti, prati i promiče Ustavom zajamčeno pravo na pristup informacijama te prati provedbu ZPPI-ja, kao i obavlja nadzor i provodi inspekcijski nadzor provedbe Zakona te podnosi optužni prijedlog i izdaje prekršajni nalog za utvrđene prekršaje. Za sve to potrebna su sredstva iz državnog proračuna, a njima o će odlučivati Sabor. Doduše, s obzirom da je izrada proračuna u tijeku, pitanje je kako će izgledati financijska slika Ureda Povjerenika, koji bi da je bio ranije izabran, vjerojatno imao bolju početnu poziciju.  

Podsjetnik na ostale kandidate

Naime, Odbor za Ustav javni je natječaj za izbor povjerenika/ice raspisao još proljetos, a na njega se javilo osam kandidata, od kojih je sedam ispunjavalo sve propisane uvjete.Tih sedam kandidata prošlo je sigurnosnu provjeru, zajednički su ih 'saslušali' odbori za Ustav i za medije, nakon čega je svaki od ova dva odbora utvrdio svoj prijedlog kandidatkinja. Konačna odluka o sastavljanju uže liste bila je na Odboru za Ustav, koji je ovaj put imao lagan zadatak s obzirom da su oba odbora smatrala da izbor treba pasti između Muse i Križanec pa je takav prijedlog i upućen plenumu.

Od osam pristiglih kanidatura, prema mišljenju Odbora za Ustav, jedna nije bila valjana, i to ona novinara Ivana Pandžića, s tumačenjem da ne ispunjava uvjet od 10 godina rada u struci.Valjane kandidature bile su dostavile bivša SDP-ova glasnogovornica i saborska zastupnica Gordana Grbić, novinarke HRT-a Sandra Križanec i Novog lista Ana Raić Knežević, savjetnica u Uredu za predstavke, pritužbe i pomilovanja Predsjednika RH Ana Subotić, bivši pomoćnik ravnateljice Središnjeg registra osiguranika (REGOS) Dubravko Marić, docentica na Katedri za upravnu znanost zagrebačkoga Pravnog fakulteta Anamarija Musa te pravna savjetnica Agencije za zaštitu osobnih podataka Miriam Lazić.

chevron-right