"Sabor ne smije ignorirati Ustavni sud!"

23. listopada 2013.

Nasuprot zakonodavcu, Ustavni sud, kao "čuvar Ustava", dužan je brinuti se za ostvarenje najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske na način da posredstvom svojih posebnih institucionalnih ovlasti kompenzira slabosti nedostatno razvijene demokratske države utemeljene na proklamiranoj vladavini prava, što uključuje i njezin nedostatno razvijen i nesavršen pravni okvir. Rješavanjem složenih konflikata koji se javljaju u društvenom životu zajednice unutar nedostatno razvijenog i nesavršenog pravnog poretka, Ustavni sud ispunjava svoju ustavnu zadaću uravnoteživanja vrijednosno-normativnog i pozitivno-pravnog okvira države.

Navedeni citat dio je odluke o sindikalnoj inicijativi iz 2010. godine kada je Ustavni sud istaknuo greške u pravnom okviru pokretanja i raspisivanja državnog referenduma na inicijativu birača. Dodatno, Ustavni zakon o provedbi Ustava iz 2010. godine također je obavezao Hrvatski sabor da u roku šest mjeseci uredi pitanja referenduma, na što je ponovo upozorio nakon referenduma o pristupanju RH EU početkom 2012. godine.

S obzirom da pravi okvir i dalje nije popravljen, ostaju problemi u nekoliko aspekata:

  1. nije propisano ograničenje pitanja koja mogu biti stavljena na referendum, poput temeljnih ljudskih prava i prava manjina

-          s obzirom na javnu raspravu koja se vodi o samom sadržaju referendumskog pitanja, te činjenicu da ne postoji ni stručni ni opći konsenzus o sadržaju postavljenog pitanja, bitno je omogućiti Ustavnom sudu donošenje odluke u sadržajnom pogledu, posebice u kontekstu članka 3. Ustava (temeljne ustavne vrednote) te članka 14. Ustava (zabrana diskriminacije).

  1. nije propisan kvorum izlaznosti čak ni u slučaju državnog referenduma o promjeni Ustava

-          ovo je prvi slučaj pokušaja izmjene Ustava putem državnog referenduma na inicijativu birača, pri čemu je bitno podsjetiti da Hrvatski sabor može izmijeniti Ustav samo dvotrećinskom većinom svih zastupnika te da je Ustavni sud još 2010. godine istaknuo da smatra svojom ustavnom obvezom da ovom odlukom doprinese (i) postavljanju temeljnih demokratskih standarda u provedbi referenduma u Republici Hrvatskoj.

  1. nije propisana primjerena razina transparentnosti financiranja kampanje državnog referenduma na inicijativu birača

Iako se GONG zajedno s organizacijama civilnog društva okupljenima u Platformi 112 suštinski ne slaže s inicijativom koja bi u konačnici uzrokovala diskriminaciju, smatramo da politička elita ne bi smjela odugovlačiti s pravnom procedurom:

  • Vlada treba ispuniti zahtjev Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav s tematske rasprave o referendumu iz studenog 2012. godine ponovljen u ožujku 2013. te u najbržem mogućem roku uputiti nacrt novog Zakona o referendumu u proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. K tome, Ministarstvo uprave treba objaviti potpuno Izvješće o valjanosti provjerenih potpisa birača kao i njihovom načinu prikupljanja.
  • Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav treba predložiti Hrvatskom saboru da zatraži mišljenje Ustavnog suda o usklađenosti sadržaja referendumskog pitanja s Ustavom i ispunjenosti pretpostavki za raspisivanje državnog referenduma na temelju građanske inicijative.
chevron-right