Tko želi u Savjet za ljudska prava pučke pravobraniteljice?

14. listopada 2013.

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović uputila je javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za ljudska prava pučkog pravobranitelja na internetskim stranicama pučkog pravobranitelja, a prijave će biti zaprimane do 31. listopada 2013. godine.

Savjet za ljudska prava pučkoga pravobranitelja je savjetodavno tijelo koje razmatra i predlaže strateške smjernice u području promicanja ljudskih prava i sloboda, osigurava kontinuiranu suradnju u području ljudskih prava i sloboda između pučkog pravobranitelja, civilnog društva, akademske zajednice i medija te razmatra druga pitanja od značaja za rad pučkog pravobranitelja u području promicanja ljudskih prava i sloboda.

Stoga se pozivaju organizacije civilnog društva, pojedinci, Savjet za nacionalne manjine, Savjet za razvoj civilnog društva, Hrvatsko novinarsko društvo, sveučilišta i druge znanstvene ustanove u RH da predlože kandidate za članove Savjeta za ljudska prava pučkog pravobranitelja.

Temeljem javno objavljenog poziva, pučka pravobraniteljica imenuje osam članova Savjeta na vrijeme od četiri godine, i to po dva iz redova: predstavnika civilnog društva – predstavnika nacionalnih manjina – predstavnika akademske zajednice – predstavnika medija.

Svatko može istaknuti samo jednog kandidata, a svi prijedlozi moraju sadržavati životopise predloženih osoba i potvrdu da nisu osuđivani za kaznena djela te da se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Kandidati moraju imati iskustvo u djelovanju na zaštiti i promociji ljudskih prava, suradnji s državnim tijelima, medijima, sveučilišnom zajednicom, organizacijama civilnoga društva ili međunarodnim organizacijama i poznavati institucionalni okvir sustava ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.

chevron-right