Kako će udruge biti financirane u 2014. godini?

14. listopada 2013.

U Banskim dvorima održana je sedma sjednica Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske pod predsjedanjem potpredsjednice Vlade i ministrice socijalne politike i mladih Milanke Opačić, objavljeno je na Vladinim internetskim stranicama.

Na sjednici su predstavljeni planovi financiranja programa i projekata udruga iz javnih izvora u 2014. godini. Posebno je istaknuto da bi natječaji za financiranje programa udruga u 2014. trebali biti oblikovani na način da izravno pridonose dugoročnim strateškim razvojnim ciljevima Republike Hrvatske vezanima uz smanjenje siromaštva i jačanje socijalne uključenosti, smanjenje regionalnih nejednakosti i osiguranje kvalitetnih uvjeta života te veću zaposlenost i rast temeljen na korištenju vlastitog znanja.

U svrhu bolje koordinacije prioriteta i postizanja boljih učinaka, dogovoreno je objedinjavanje natječaja različitih državnih tijela za područje borbe protiv droga i drugih oblika ovisnosti te objedinjavanje natječaja za područje prevencije nasilja nad djecom i mladima. Nadalje, imajući u vidu predstojeća ulaganja iz Europskog socijalnog fonda, naglašena je važnost većeg usmjeravanja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva na natječaje za institucionalne podrške organizacijama civilnog društva u raznim područjima djelovanja.

Istaknuta je dodatna potreba jačanja sposobnosti regionalnih zaklada u svrhu snažnije decentralizacije sustava financiranja programa udruga te veće regionalne uravnoteženosti razvoja civilnog društva. Konačno, iskazana je podrška daljnjem ulaganju sredstava Nacionalne zaklade u svrhu premošćivanja priprema međufinanciranja EU projekata koje provode organizacije civilnog društva.

Na sjednici je prihvaćen Prijedlog izdvajanja iz dijela prihoda od igara na sreću za projekte i programe udruga u 2014. izrađen na temelju provedenih analiza dosadašnjeg utroška sredstava i dostavljenih očitovanja državnih tijela o prioritetnim ulaganjima u 2014. Prihvaćenim prijedlogom osiguravaju se, između ostalog, dodatna sredstva za provedbu programa pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju, kao i za provedbu mjera nacionalne politike za mlade.

Temeljem usuglašenih prioriteta očekuje se usvajanje Vladine Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu.

chevron-right