Obrazovanje je ključ demokracije, poučimo djecu i mlade!

11. listopada 2013.

Web stranica «Učenje i življenje demokracije“  želi pružiti uvid u aktivnosti Vijeća Europe na području edukacije o građanskim i ljudskim pravima, koju organizacija želi podupirati razmjenom i suradnjom među zemljama članicama temeljem načela i ciljeva Vijeća Europe iz Povelje o odgoju i obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava, a na njoj možete pronaći i zanimljive te korisne materijale za obrazovanje djece i mladih o demokraciji.

Obrazovanje igra ključnu ulogu u promociji temeljnih vrijednosti Vijeća Europe, a to su: demokracija, ljudska prava i vladavina prava, kao i prevencija njihovih kršenja. Obrazovanje je obrana protiv porasta nasilja, rasizma, ekstremizma, ksenofobije, diskriminacije i netolerancije.

Porast svijesti o njegovoj važnosti iskazan je i usvajanjem Povelje Vijeća Europe o odgoju i obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava u okviru preporuka.

Učitelji i nastavnici često se muče kako bi pronašli adekvatne materijale za edukaciju o građanskim i ljudskim pravima, no od pomoći bi im mogli biti priručnici Vijeća Europe (na engleskom i francuskom jeziku) koji im osiguravaju visokokvalitetne dokazane materijale, kao i sama Povelja o odgoju i obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava (na engleskom jeziku), a možete ih pogledati i downloadati na sljedećim  linkovima:

PRIRUČNICI VIJEĆA EUROPE

Povelja o odgoju i obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava

chevron-right