Gdje je Vladina transparentnost u odlučivanju?

09. listopada 2013.

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama organizacije civilnoga društva traže da se javnosti učini dostupna studija "Monetizacija javnog duga vezano za društva HAC i ARZ: Nacrt konačnog izvješća u fazi 1" na temelju koje je Vlada odlučila da je davanje autocesta u dugoročnu koncesiju najbolji model za rješavanje duga javnih poduzeća HAC i ARZ.

Nezavisni cestarski sindikat, Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Matica hrvatskih sindikata, Hrvatska udruga radničkih sindikata, Udruga radničkih sindikata Hrvatske, GONG, Pravo na grad, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju te Zelena akcija održat će u četvrtak 10. listopada u 11 sati na Trgu sv. Marka 3 tiskovnu konferenciju.

Tom će prilikom Vladi Republike Hrvatske uručiti zahtjev u kojem prema Zakonu o pravu na pristup informacijama traže da se javnosti učini dostupna studija "Monetizacija javnog duga vezano za društva HAC i ARZ: Nacrt konačnog izvješća u fazi 1" na temelju koje je Vlada odlučila da je davanje autocesta u dugoročnu koncesiju najbolji model za rješavanje duga javnih poduzeća HAC i ARZ. 

Na tiskovnoj konferenciji će govoriti Mijat Stanić (Nezavisni cestarski sindikat), Dragan Zelić (GONG), Damir Jakuš (Hrvatska udruga radničkih sindikata) i Teodor Celakoski (Pravo na grad).

chevron-right