Hrvatska „uglavnom“ uspješna u provedbi Partnerstva za otvorenu vlast

26. rujna 2013.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012. do 2013.

Izvješće je izrađeno u skladu s obavezama koje je Vlada Republike Hrvatske preuzela pristupanjem globalnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast i sadrži pregled provedbe inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju od travnja 2012. do rujna 2013.

Akcijskim planom za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. do 2013. definirana su četiri prioritetna područja:

i.) fiskalna transparentnost
ii.) pristup informacijama
iii.) korištenje informacijskih tehnologija  
iv.) sudjelovanje građana i civilnog društva.

U navedenim prioritetnim područjima Akcijski plan je predvidio provedbu devet mjera odnosno 33 provedbene aktivnosti, od kojih je 11 u potpunosti provedeno, za njih 19 provedba teče prema planu, dok su tri aktivnosti djelomično provedene.

Općenito, može se zaključiti da je provedba inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u prvih godinu dana u Hrvatskoj bila u najvećoj mjeri uspješna. Ostvareni su konkretni rezultati u području unaprjeđenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i prava na pristup informacijama.

Izazovi pred Hrvatskom

Određeni izazovi još ostaju u vezi s područjima fiskalne transparentnosti te korištenja informacijskih tehnologija gdje se tek očekuju pravi rezultati predviđeni Akcijskim planom.

Vlada Republike Hrvatske, odnosno pojedina državna tijela provela su i značajan broj dodatnih aktivnosti koje pridonose ciljevima postavljenima u Akcijskom planu, a kojima je potvrđena spremnost primjene načela i standarda na koje se Republika Hrvatska obvezala pristupivši inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast.

Izvješće je pripremljeno na temelju očitovanja nadležnih tijela državne uprave, te su u njegovoj pripremi uzete u obzir primjedbe zaprimljene tijekom javnog savjetovanja koje je bilo otvoreno od 1. kolovoza do 4. rujna 2013. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostupno je ovdje.

Izvješće će, nakon što ga je usvojila Vlada RH biti dostavljeno Upravnom odboru globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast radi provedbe neovisne vanjske evaluacije i rasprave na godišnjem sastanku ove inicijative planiranom za kraj listopada 2013.

chevron-right