Nije kava, ali jest "dijalog građana"

12. rujna 2013.

Predstavništvo Europske komisije u Rimu organizira "Dijalog građana" s potpredsjednicom Europske komisije Vivian Reding", 16. rujna 2013. u Trstu kao jedan od događaja u okviru "Europske godine građana 2013". 

Rasprava će trajati od 14:30 – 16:30 sati. Nakon toga će se održati u 17:00 sati kratki press point.

Sudionici, a među njima će biti i hrvatski građani, imat će priliku raspraviti s potpredsjednicom Europske komisije Reding o tome kakvu vrstu Europe žele sljedećih godina i što konkretno očekuju od Europske unije. U dijalogu s građanima u Trstu sudjelovat će građani Italije, a kao gosti i iz Slovenije, Austrije i Hrvatske.

Raspravu će se moći pratiti na livestreamu: http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/citizendialogue-trieste_160913

Građani se mogu uključiti u raspravu i komentirati na Twitter: #EUdeb8

"Europska godina građana 2013." posvećena je pravima koja se ostvaruju građanstvom EU-a. Tijekom te godine EK poticat će dijalog svih razina vlasti, civilnog društva i poslovnog sektora na događanjima i konferencijama diljem Europe s ciljem rasprave o pravima u EU-u i stvaranja vizije EU-a u 2020. godini.

Na inicijativu potpredsjednice Europske komisije Viviane Reding, koja je, između ostaloga, odgovorna i za Europsko državljanstvo/građanstvo, održan je tijekom 2012. i 2013. godine niz događanja namijenjenih građanstvu, tijekom kojih potpredsjednica Reding i drugi europski povjerenici razgovarali s građanima kako bi čuli njihovo mišljenje glede raznih tema vezanih uz ovlasti i politike Europske unije.

U pozadini toga bila su pitanja:
Kakvu vrstu Europe želite sljedećih godina kako bi se uspješno suočila sa svjetskim izazovima?
Što konkretno očekujete od Europske unije kako bi se doista isplatilo biti njezinom članicom?

Tri važne teme o kojima će se raspravljati tijekom dijaloga, kojeg organizira Predstavništvo Europske komisije u Italiji, su:
1. gospodarska kriza,
2. prava građana i
3. budućnost Europe.

U 17:15 sati je predviđen pokretanje ANSA web stranice, jedna europska stranica u koju su se uključilo 23 novinske agencije istočno-europskih zemalja, uključujući i HINA.

 

chevron-right