"EU transparentnost - gdje smo sada?"

10. rujna 2013.

Međunarodni dan prava na pristup informacijama ustanovljen je 2003. zahvaljujući zagovornicima prava na pristup informacijama iz cijelog svijeta. S obzirom da će 2014. biti izabrani novi Europski parlament i nova Europska komisija, a i njegov se mandat bliži kraju, europski pučki pravobranitelj želi vidjeti kakavje napredak postignut tijekom posljednjih 10 godina u transparentnosti EU institucija.

Seminar u organizaciji Europskog pučkog pravobranitelja

27. rujna 2013, 10,00 - 12,30

Soba ASP A1-G2, Europski parlament,

10.00 P. Nikiforos Diamandouros, Europski pučki pravobranitelj:

"Kakav je napredak postignut tijekom posljednjih 10 godina?"

10.15 Prezentacije:

Doru Frantescu, VoteWatch: "Transparentnost u donošenju odluka u EU"

Paul de Clerck, Alter-EU: "Lobiranje, transparentnost i etičko ponašanje u institucijama Europske unije"

Helen Darbishire, Access Info Europe: "Najnoviji razvoj događaja oko EU transparentnosti"

11.00 Odgovori:

Rainer Wieland, potpredsjednik Europskog parlamenta

Maroš Šefčovič, potpredsjednik Europske komisije

11.30 Rasprava

Konferenciju će se moći pratiti i preko webstreama na: www.ombudsman.europa.eu

Svi su pozvani sudjelovati u raspravi na Twitteru #11rtkdEO

 

chevron-right