Poslovanje neprofitnih organizacija uskoro pod povećalom javnosti

27. kolovoza 2013.

Početak rujna donosi kraj javne rasprave o tezama za dugo čekani Nacrt prijedloga zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija, koji bi trebao rezultirati većom transparentnošću šarolikog društva, a zainteresirana javnost svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge može do 2. rujna dostaviti Ministarstvu financija na adresu ivana.jakir-bajo@mfin.hr.

Različite sportske udruge i klubovi poput GNK Dinamo, vatrogasna društva, udruge branitelja, kulturno-umjetnička društva , Katolička crkva, Hrvatska gospodarska komora, sindikati, Caritas, Hrvatska gorska služba spašavanja, B.a.b.e., GONG, Zelena akcija i ostali članovi Platforme 112 ... dio su šarolikog društva među više od 45.000 organizacija civilnoga društva koliko ih broji Registar neprofitnih organizacija (RNO) koji vodi Ministarstvo financija.

Transparentno za opće dobro i društvenu korist

Dio tog mnoštva bavi se općim dobrom i razvojem društva dok su druge namijenjene zadovoljavanju potreba svojih članova i popunjavanjem slobodnog vremena, a zajedničko im je to da nisu osnovane za ostvarivanje dobiti/profita, nego za društvenu korist. No, kako to već biva, u praksi stvari izgledaju prilično drugačije, a njihovo poslovanje i imovina (ne) mogu u svakom slučaju poslužiti kao ogledni primjer (ne) transparentnosti.

Međutim,  novim će zakonskim rješenjem sve neprofitne organizacije, ali i neki novi adresati zakona, ubuduće morati dostaviti izvješće o primicima i potrošnji Ministarstvu financija, koje će ih javno objaviti te će morati popisati svoju imovinu i napraviti plan poslovanja. U suprotnom, uslijedit će kazne, a sve kako bi se smanjile mogućnosti zlouporaba. Naime, višegodišnjom primjenom Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija uočeni su neki njezini nedostaci, ali i prepoznata moguća unapređenja, kažu u Ministarstvu financija, hvatajući zadnje rokove.

Kaskanje u ispunjavanju zadataka

Iako je Akcijskim planom za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj 2012.-2013. predviđeno da će Zakon o računovodstvu neprofitnih organizacija biti izrađen i usvojen u ožujku 2013., Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2011.-2016. njegovu izradu i usvajanje predviđa do kraja 2013.

I tako je sredinom kolovoza, negdje na razmeđi isteka ovih dvaju rokova, Ministarstvo financija na svojim stranicama objavilo teze za prijedlog novog Zakona, koji bi uz zadržavanje temeljnih postavki propisanih Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija, napokon uveo i javnu objavu financijskih izvještaja svih neprofitnih organizacija te sankcije, kao i proširio obuhvat obveznika.

Što donosi novi Zakon?

Zbog potrebe da se statističkim podacima obuhvati cijeli neprofitni sektor, uvodi se obveza dostave financijskih izvještaja svih neprofitnih organizacija, prilagođeno izvorima financiranja, visini prihoda i vrijednosti imovini. Uvodi se, naime, načelo dobrog financijskog upravljanja neprofitnom organizacijom koje se očituje kroz namjensko, racionalno i transparentno raspolaganje financijskom i nefinancijskom imovinom. Time će biti pojačana odgovornost organizacije prema članovima i javnosti od kojih se dobiva financijska i druga podrška na svim razinama.

Novim će Zakonom biti obuhvaćene sve neprofitne organizacije: udruge i njihovi savezi, strane udruge, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikati, vjerske i druge zajednice te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registru neprofitnih organizacija (RNO).

Konačno uvođenje sankcija

Štoviše, u budućnosti će se Zakon odnositi i na nezavisne zastupnike te zastupnike nacionalnih manjina i nezavisne članove predstavničkih tijela jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave. I to zbog usklađenja s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Podsjetimo,  prema njima su navedeni obveznici dužni voditi poslovne knjige, sastavljati i podnositi financijske izvještaje na način utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija.

I naposljetku, s obzirom da je dosadašnja praksa u provođenju Uredbe ukazala na potrebu njihova uvođenja, novim zakonskim rješenjima sustavno će se urediti i pitanje prekršaja i kazni (premda se zasad ne navodi kakve će biti sankcije) i to posebno u slučajevima ako neprofitna organizacija: poslovne knjige ne vodi sukladno propisima;  knjigovodstvene isprave i postupanja nisu u skladu s odredbama propisa;  prihodi i rashodi, imovina i obveze nisu iskazani na propisani način; financijske izvještaje ne sastavi i ne dostavi u predviđenim rokovima i obliku.

chevron-right