Na braniku Obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava

16. srpnja 2013.

Povodom plana španjolske vlade da ukine Obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava u školskim programima, organizacije civilnog društva iz Hrvatske potpisuju Memorandum Vijeću Europe, iskazujući punu podršku španjolskim organizacijama civilnog društva u njihovoj borbi za obranu Obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava u školskim programima.

Iako su demokratski i obrazovni sustavi u mnogim državama Europe ugroženi od strane neoliberalne politike i tržišnog fundamentalizma koji demokraciju i obrazovanje vide kao još jedan tržišni artikl čija uporabna vrijednost treba prvenstveno služiti interesima kapitala i ekonomskim i političkim centrima  moći,  smatramo da obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava predstavlja svijetlu točku obrazovnog sustava jer stvara minimalne uvjete za razvoj budućih generacija kao aktivnih i odgovornih ljudi i građana pripremljenih za razvijanje kulture mira i nenasilja, poštivanje ljudskih prava i preuzimanje odgovornosti, za bolje razumijevanje društva u kojem žive, drugih kultura te političkih procesa i donošenja odluka.

U Hrvatskoj se trenutno eksperimentalno provodi Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja za kojeg se nadamo da će postati sastavni dio školskog kurikuluma. Također Obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava jedna je od glavnih zagovaračkih aktivnosti Platforme 112 – koalicije organizacija civilnog društva koje se niz godina bave zaštitom ljudskih prava, demokratizacijom i izgradnjom mira.

Iz tog razloga smatramo apsolutno nedopustivom odluku španjolske vlade da ukine program Obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava u prijedlogu reforme obrazovanja („Ley Organica para la Mejora de la Calidad Educativa – Organski Zakon za poboljšanje kvalitete obrazovanja") unatoč raznim presudama Vrhovnog suda koji je odbacio svaki od argumenata izložen od strane protivnika Obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava počevši s presudom od 11. veljače 2009.

Osim samog ukidanja programa, organizacije potpisnice izražavaju zabrinutost što novi zakon o obrazovanju nameće ograničenja koja se odnose na demokratsku participaciju u školama i uključenost školskih vijeća u radu škola koja bi obnašala samo savjetodavnu funkciju, te što prijedlog zakona ne određuje organizacije civilnog društva sastavnim dijelom osnovnih instrumenata obrazovnog sustava, nego pruža prednost poslovnim aspektima i stajalištima.

Organizacije potpisnice memoranduma iz Hrvatske:

GOOD Inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav

Protagora
Srpski demokratski forum – SDF
Ekološka udruga "Krka" Knin
HOMO - udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda
Dalmatinski odbor solidarnosti – DOS
Brodsko ekološko društvo-BED
Zeleni Osijek
GONG
Kuća ljudskih prava
CMS - Centar za mirovne studije
Ženska Soba
UZS - Udruga za samozastupanje
Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Forum za slobodu odgoja
Centar za građansku hrabrost
Ženska Udruga Izvor
Mreža mladih Hrvatske
Savez udruga stanara Hrvatske

chevron-right