Dobra vladavina i sve oko nje

02. srpnja 2013.

Na ovom mjestu možete pronaći sve što je GONG napravio na temu Dobre vladavine

PRISTUP INFORMACIJAMA

1) Istraživanje provedbe ZPPI-ja: prosinac 2005. – srpanj 2006.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Razno/Istrazivanje_ZPPI_2005-2006.pdf
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/ZPPI_Istrazivanje_2006_EN.pdf

2) Istraživanje provedbe ZPPI-ja: listopad 2006. – ožujak 2007.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/ZPPI_Istrazivanje_2007_HR.pdf
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/ZPPI_Istrazivanje_2007_EN.pdf

3) Istraživanje provedbe ZPPI-ja: svibanj – rujan 2008.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/ZPPI_izvjestaj_2008.pdf

4) ANALIZA SLUŽBENOG IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPPI-ja za 2009.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/GONG_ZPPI_analiza_sluzbenog_izvjesca_za_2009_.pdf

5) ISTRAŽIVANJE PROVEDBE ZPPI-ja: studeni 2009. – rujan 2010.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/GONG_izvjestajprovedbaZPPI2010_final.pdf

6) PROVEDBA ZPPI-ja rezultati i analiza: siječanj 2011. – rujan 2011.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/20110920PROVEDBAZPPIREZULTATIIANALIZA_1.pdf

7) Godišnje istraživanje o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama, 2012.
https://gong.hr///media/uploads/dokumenti/20120927ProvedbaZakonaopravunapristupinformacijama.pdf

8) Tablica: proaktivna objava informacija
https://gong.hr//hr/dobra-vladavina/pristup-informacijama/informacijama-protiv-korupcije-do-gospodarskog-pro/

9) Ustavno pravo na informacije u institucionalnoj kulturi tajnosti - oksimoron ili mogućnost? Analiza pravnog i implementacijskog okvira te prakse u ostvarenju prava na informaciju u Hrvatskoj s preporukama za unaprjeđenje
https://gong.hr///media/uploads/dokumenti/20120927Ustavnopravonainformacijeuinstitucionalnojkulturitajnosti-oksimoronilimogunostpolicyanaliza.pdf

10) Pravo na pristup informacijama u institucionalnoj kulturi tajnost - prezentacija Nives Miošić
https://gong.hr//hr/dobra-vladavina/pristup-informacijama/informacijama-protiv-korupcije-do-gospodarskog-pro/

11) Aktivna objava - prezentacija Vanje Škorić
https://gong.hr//hr/dobra-vladavina/pristup-informacijama/informacijama-protiv-korupcije-do-gospodarskog-pro/

12) Otvorenim podacima do promjene - prezentacija Andrewa Stotta
https://gong.hr//hr/dobra-vladavina/pristup-informacijama/informacijama-protiv-korupcije-do-gospodarskog-pro/

LOTUS - “Lokalna odgovorna i transparentna uprava i samouprava“

13) BAZA LOTUS 2009.
http://lotus.gong.hr/2009/

14) Izvještaj s preliminarnim nalazima istraživanja
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/LOTUS-preliminarni_izvjestaj_07-05-2009.pdf
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/LOTUSExcerpt-EN_Final.pdf

15) Rang lista – REZULTATI
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/RanglistasvihJLS-LOTUS07-05-2009.pdf

16) Rang lista - županije i JLS abecedno
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/RanglistasvihJLS-LOTUS07-05-2009-zupanije.pdf

17) Rang lista - JLS prema rangu i županijama  
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/RanglistasvihJLS-LOTUS07-05-2009-zupanije-JLS-prema-rangu.pdf

18) Rang lista - broj stanovnika
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/RanglistasvihJLS-LOTUS07-05-2009-stanovnici.pdf

19) Rang lista - iznos proračuna
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/RanglistasvihJLS-LOTUS07-05-2009-proracun.pdf

20) Tko je na vlasti u jedinicama lokalne samouprave?
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/LOTUS-TkoJeNaVlasti-07-05-2009.pdf

21) BAZA LOTUS 2011.
http://lotus.gong.hr/2011/

22) Izvještaj LOTUS 2011.
https://gong.hr//media/uploads/lotus_2011_-_istrazivacki_izvjestaj.pdf
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/LOTUSExcerpt-EN_Final.pdf

23) BAZA LOTUS 2014.
http://www.lotus.gong.hr/

DUH - Dobro upravljanje u Hrvatskoj

1)  Analiza početka suradnje organizacija civilnog društva i tijela javne vlasti u borbi protiv korupcije, 2008.
https://gong.hr//hr/dobra-vladavina/antikorupcijska-politika/civilno-drustvo-i-drzava-suradnja-u-provedbi-mjera/

2) Analiza sadržaja i provedbe antikorupcijske politike u Hrvatskoj 2008.-2011.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/20120626Antikorupcijskapolitikailitekreflekspristupnogprocesaanaliza_1.pdf

3) Istraživanje DUH – Dobro upravljanje u Hrvatskoj
https://gong.hr//media/uploads/duh_izvjestaj.pdf

4) Baza podataka DUH
http://duh.gong.hr/2013/default.aspx

5) Kako do inspiracije za učinkovitu borbu protiv korupcije? (Allianza Fair Play)
https://gong.hr//media/uploads/europske_organizacije_civilnoga_dru%C5%A1tva_u_suzbijanju_korupcije.pdf
https://gong.hr//media/uploads/european_civil_society_organisations_combating_corruption_-_best_practices_study.pdf

6) Upoznajte egzotične pojave u hrvatskom upravnom prostoru (Agencije, Ana Musa)
https://gong.hr//media/uploads/institucionalni_okvir_i_za_dobro_upravljanje_u_hrvastkim_agencijama.pdf
https://gong.hr//media/uploads/agencije_sazetak_eng.pdf

7) Indeks dobrog upravljanja u Hrvatskoj 2012. rezultati istraživanja
https://gong.hr//media/uploads/20130508_gong_-_indeks_dobrog_upravljanja.pdf

8) Dobitnici DUH-a
https://gong.hr//media/uploads/prezentacija_-_dobitnici.pdf

9) Proaktivna objava javnih podataka - javna investicija nadomak ruke
https://gong.hr//media/uploads/2_-_proaktivna_objava_javnih_podataka_final.pdf

10) Kako dobro upravljati agencijama?
https://gong.hr//media/uploads/3_-_agencije_final.pdf

11) Obrisi novog sustava upravljanja sukobom interesa u Hrvatskoj
https://gong.hr//media/uploads/5_-_sukob_interesa_final.pdf

12) Otvorenost proračunskog i procesa javnih nabava
https://gong.hr//media/uploads/4_-_proracunska_transparentnost_i_javne_nabave_final.pdf

13) OCD, antikorupcijski aktivizam i suradnja s institucijama - usporedni nalazi mini ankete
https://gong.hr//media/uploads/6_-_ocd_antikorupcija_i_institucije_final.pdf

14) Antikorupcijska politika na pragu ulaska u EU - dometi djelovanja institucija te organizacija civilnog društva
https://gong.hr//media/uploads/antikorupcijska_politika_na_pragu_ulaska_u_eu_gong_travanj_2013.pdf

SUKOB INTERESA

1) «Teze za izradu nacrta zakona o upravljanju sukobom interesa«

2) Komentari na Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa, 2011.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/20110211Analiza_sukob_interesa.pdf

SABOR

1) Primjedbe Platforme 112, SSSH i NHS na Nacrt prijedloga zakona o suradnji Sabora i Vlade na europskim poslovima
https://gong.hr//media/uploads/obrazac_za_javno_savjetovanje__-_platforma_112_sssh_i_nhs_28-05-2013.pdf

2) Primjedbe GONG-a na tekst Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora
https://gong.hr//media/uploads/gong_poslovnik_komentari.pdf

VLADA

1) Izvještaj o radu Vlade 2008.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Izvjestaj_o_radu_Vlade_22_07_08.pdf
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/GONG_Izvjestaj_o_radu_Vlade08.pdf
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Izvjestaj_o_radu_Vlade_08_PREZENTACIJA.pdf
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/GONG_Izvjestaj_o_radu_Vlade08_Appendix.pdf
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Appendix_Zalihe_prvo_polugodiste_08.pdf

2) Izvještaj o radu Vlade 2009.
Cjelokupan izvještaj GONG-a o transparentnosti rada Vlade za 2009.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Izvjetaj_Vlada_09.pdf

Prilog izvještaju GONG-a o transparentnosti rada Vlade za 2009.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Prilog_Izvjetaj_Vlada09.pdf

Izvještaj o korištenju proračunskih zaliha u 2009.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/4_IZVJESTAJ_KORISTENJE_PRORAC_ZALIHE_09.pdf

3) Izvještaj o radu Vlade 2010.https://gong.hr//hr/dobra-vladavina/vlada/izvjestaj-gong-a-o-transparentnosti-rada-vlade-rh-/
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Razno/Zaliha_10.pdf

4) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2011.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/PRORACUNSKA_ZALIHA_prvo_polugodite_11.pdf

5) Polugodišnji Izvještaj GONG-a o transparentnosti rada Vlade RH u 2012.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/20121002PolugodinjiIzvjestajootvorenostiVladeza2012.pdf

PRETPOSTAVKE USPJEŠNE PROVEDBE REFORME DRŽAVNE UPRAVE U HRVATSKOJ

1) Pretpostavke uspješne provedbe reforme državne uprave u Hrvatskoj
https://gong.hr//media/uploads/q_izvjestaj_final_04-03-2013.pdf
https://gong.hr//media/uploads/20130312_ppt_q_rezultati.pdf

PROMJENE USTAVA

1) Što civilno društvo nudi kao prijedlog promjene Ustava?
https://gong.hr//hr/dobra-vladavina/sabor/sto-civilno-drustvo-nudi-kao-prijedlog-promjene-2/

MEDIJI

USKA GRLA LOKALNIH RADIJA U HRVATSKOJ
Pluralizam i vlasništvo medija u Hrvatskoj – slučaj tržišta lokalnih radija

EUROPSKA UNIJA

1) Predstavljanje rezultata istraživanja o stavovima i znanju maturanata o pristupanju RH Europskoj uniji, 2010.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Prezentacija-EU.pdf

2) KAKO POBOLJŠATI JAVNU KOMUNIKACIJU O HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI PREPORUKE, 2011.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/20110525preporukenakonokruglogstolaokomunikacijskojstrategiji.pdf

3) Analiza Komunikacijske strategije Vlade za informiranje hrvatske javnostio Europskoj uniji i pripremama za članstvo Zagreb, svibanj 2011.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/20110524KomunikacijskastrategijeVladeoEUstrucnaanaliza.pdf

4) Euroskepticizam u Hrvatskoj na pragu EU
https://gong.hr//hr/dobra-vladavina/europska-unija/euroskepticizam-u-hrvatskoj-na-pragu-ulaska-u-euro/

5) Transparentnost u retrospektivi - Hrvatska pred vratima EU
http://europa.groenlinks.nl/files/Transparency%20in%20retrospect_%20lessons%20from%20Croatias%20EU%20accession%20process.pdf

GONG-ova regionalna škola interpretacijske policy analize

ANALIZA POLITIČKIH AKTERA - Uoči donošenja rezolucije o TTIP-u u Europskom parlamentu: pobornici i protivnici

chevron-right