Aktivni građani i sve oko njih

02. srpnja 2013.

Ovdje možete naći sve što je GONG napravio na temu Aktivnih građana

CIVILNO DRUŠTVO

1) LIBERA - Priručnik "Analiza i zagovaranje javnih politika"

2) Pazi(n) proračun! - Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

3) Analiza početka suradnje organizacija civilnog društva i tijela javne vlasti u borbi protiv korupcije
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Analiza_Korupcija_GONG_12-2008.pdf

4) MIŠLJENJE O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRALIŠTIMA ZA GOLF, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, 2010.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/misljenjeGOLFizmjene.pdf

5) Komentari na Zakon o strateškim investicijama
https://gong.hr//hr/aktivni-gradani/civilno-drustvo/komentari-na-zakon-o-strateskim-investicijama-obus/

PLATFORMA 112

1) 112 zahtjeva Vladi za drugačiju Hrvatsku
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Platforma_112_za_Hrvatsku_vladavine_prava_-_21122011.pdf

2) Ocjena prvih 112 dana nove vlasti
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/IzvjestajPlatforme112-finallektoriran.pdf

3) Izvještaj o radu Vlade na ispunjavanju zahtjeva Platforme 112
https://gong.hr//media/uploads/20130306izvjestajplatforme112-godinadananovevlasti_1.pdf
https://gong.hr//media/uploads/20130326_platform_112_annual_assessment_report_of_croatian_government.pdf

4) Zajedničko mišljenje OCD-a o spremnosti na zatvaranje pregovora u odnosu na pravosuđe i temeljna ljudska prava
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/20110216Zajednickomisljenjehrvatskihocd-aoPoglavlju23.pdf
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/20110216JointopinionofCroatianCSOsonChapter23.pdf

5) Zajedničko mišljenje hrvatskih OCD-a o napretku u spremnosti RH za zatvaranje pregovora o poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava 2011., veljača 2011.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/20110524ZajednickomisljenjeoPoglavlju23finalno.pdf

GRAĐANSKO OBRAZOVANJE

6) ISTRAŽIVANJE POLITIČKE PISMENOSTI I STAVOVA O PRISTUPANJU HRVATSKE EU MEĐU UČENICIMA ZAVRŠNIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Politikapismenost_tabliniizvjetaj.pdf

7) Odgaja li škola dobre građane?
https://gong.hr//hr/aktivni-gradani/gradansko-obrazovanje/odgaja-li-skola-dobre-gradane/

S
VI MI - ZA HRVATSKU SVIH NAS
Detaljni pregled međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih i manjinskih prava

chevron-right