Što nude programi neformalnog građanskog obrazovanja?

15. lipnja 2013.

U očekivanju skorašnje uspostave javnosti dostupnog online kataloga programa neformalnog obrazovanja koje već godinama provode organizacije civilnoga društva, GONG, MMH i CMS te GOOD Inicijativom za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav organizirali su okrugli stol upravo kako bi prezentirali ulogu organizacija civilnog društva u neformalnom građanskom obrazovanju.

Na okruglom stolu organiziranom u sklopu Dana otvorenih vrata udruga Ureda za udruge Vlade RH te uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru programa Centri znanja za društveni razvoj, prikazane su aktivnosti kampanje „Znam, razmišljam, sudjelujem: građanski odgoj i obrazovanje“ te je Anamarija Sočo iz Mreže mladih Hrvatske predstavila katalog programa neformalnog obrazovanja koji će postati javno dostupan u skoro vrijeme.

Uz to su udruge članice GOOD Inicijative predstavile svoje programe neformalnog građanskog obrazovanja pa je tako Monika Rajković iz Mreže mladih Hrvatska osobito istaknula program Studija o mladima za mlade. Iva Zenzerović iz Centra za mirovne studije predstavila je Škole ljudskih prava, Mirovne studije kao i programe stručnog usavršavanja učitelja/ica i nastavnika/ica za građanski odgoj i obrazovanje. Martina Horvat, voditeljica EDUcentra GONG-a, predstavila je program Edukacije za građansku pismenost usmjeren na usavršavanje učitelja iz područja građanskog obrazovanja.

Milana Romić iz Kuće ljudskih prava predstavila je aktivnosti koje provode u suradnji sa školama usmjerene na poticanje mladih da u književnim djelima prepoznaju primjere borbe za ljudska prava te je naglasila da organizacije iz Kuće kontinuirano provode programe usmjerene na edukaciju različitih dionika o ljudskim pravima i mehanizmima njihove zaštite. Emina Bužinkić iz Documente predstavila je pilot projekt „Moje mjesto kroz vrijeme“ usmjeren na multiperspektivnu nastavu povijesti kroz istraživanje različitih događaja u lokalnim sredinama tijekom Drugog svjetskog rata.

Petra Andrić iz DOOR Društva za oblikovanje održivog razvoja predstavila je projekte usmjerene na edukaciju učenika i djelatnika škole o obnovljivim izvorima energije. Vladimir Krušić iz Hrvatskog centra za dramski odgoj predstavio je kako se kroz dramske i scenske tehnike može doprinijeti građanskom odgoju i obrazovanju s osobitim naglaskom na predstavljanje projekta inkluzije romskih učenika kroz dramske igre i predstave

Marko Kovačić iz Hrvatskog debatnog društva naglasio je kako programi njihove udruge nisu usmjereni samo na kompetitivnu debatu nego i na razvoj građanskih kompetencija i poticanje sudjelovanja mladih.  Paula Zore iz Ženske sobe predstavila je programe edukacije studenata/ica i učenika/ica o rodnoj ravnopravnosti i sprečavanju seksualnog uznemiravanja.

 

chevron-right