Odgovor GONG-a inicijativi "U ime obitelji"

09. svibnja 2013.

Nakon što je inicijativa „U ime obitelji“ poslala GONG-u otvoreno pismo s molbom da ohrabri građane na izjašnjavanje o referendumu, GONG je inicijativi poslao odgovor koji donosimo u cijelosti:

„U namjeri da odgovorimo na otvoreno pismu GONG-u što ste ga u ime inicijative nazvane „U ime obitelji“ poslali 2. svibnja 2013. godine, zatekla nas je činjenica da inicijativa na svojim internetskim stranicama nije predstavila ili barem navela pokretače ove inicijative, kao ni „građanske udruge koje promiču općeljudske vrijednosti te vjerske udruge, zajednice i pokrete“ koje okuplja.

Kako smatramo da je za javno djelovanje koje uključuje traženje financijske potpore, pomoći u volontiranju i podrške inicijativi minimum transparentnosti vlastito legitimiranje, slobodni smo vas pozvati da se predstavite, a u cilju otvorene i transparentne komunikacije.

Dodatno, s obzirom na aktualni društveno-politički kontekst te činjenicu da je u tijeku kampanja uoči lokalnih izbora, građani i institucije pravne države, kao i akteri izbornog procesa, imaju interes i pravo na informaciju koje fizičke i pravne osobe čine organizacijski odbor te su odgovorne za objavu financijskog izvještaja o donatorima, iznosima donacija i troškovima kampanje inicijative.

GONG kao organizacija koja promatra predstojeće lokalne izbore, tijekom kampanje nastoji odgovorno i transparentno komunicirati s drugim dionicima, kako ne bi narušio svoju nepristranost prema sudionicima izbora.

U nadi da ćete javnosti omogućiti pravovremeni pristup točnim i potpunim informacijama o organizatorima inicijative, upućujemo pozdrav.“ 

chevron-right