Kako razumijemo sukob interesa?

07. svibnja 2013.

Sukob interesa je iznimno složeni društveni, politički i pravni koncept koji u posljednje vrijeme dobiva na važnosti u brojnim zemljama – raste broj funkcija koje se zahvaćaju instrumentima politike upravljanja sukobom interesa, raste broj instrumenata koje se koriste, povećava se gustoća regulacije, ovo postaje temom od javnog interesa.

Krajnji cilj svake politike upravljanja sukobom interesa  treba biti očuvanje javnog povjerenja kroz osiguranje profesionalnog obavljanja službenih dužnosti koji se vežu uz neku funkciju, čime se osigurava ostvarenje javnog interesa. U svjetlu globalnih trendova pada povjerenja u političke stranke, političare i politiku općenito , politika upravljanja sukobom interesa shvaća se kao izuzetno pogodan instrument za sanaciju postojećeg stanja.

Dodatno tome, dolazi do ispreplitanja javnog i privatnog sektora kroz povećanje kompleksnosti njihovih odnosa koji sve češće imaju oblik partnerstava i prijenosa ovlasti (javno-privatno partnerstvo, podugovaranje, prijenos javnih ovlasti, zajednička formulacija javnih politika, itd.). U tim uvjetima, gdje je strukturalno zamućena ta linija razgraničenja između javnog i privatnog sektora, upravljanje sukobom interesa vidi se kao „sigurnosna klauzula“, kako se složeni, razjedinjeni procesi odlučivanja o javnim pitanjima ne bi doživjeli kao poligon za ispunjenje posebnih interesa, a na štetu javnog.

Što GONG očekuje od nove politike upravljanja sukobom interesa i kako vidi ulogu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te što je još posebno korisno kao instrument upravljanja sukobom interesa, ali i kako upravljati sukobom interesa u pravosuđu – možete pročitati u SAŽETKU GONG-ove ANALIZE O SUKOBU INTERESA.

chevron-right