Tko su najbolji, a tko najgori upravljači u Hrvatskoj?

26. travnja 2013.

Prema GONG-ovom istraživanju „Dobro upravljanje u Hrvatskoj – DUH“, Ministarstvo uprave, Vladin Ured za udruge i Ministarstvo turizma najbolji su upravljači u Hrvatskoj, kojima je, nakon predstavljenih rezultata istraživanja na danas održanoj konferenciji „Pravo na dobru upravu u hrvatskoj praksi“, priznanja dodijelio Jurica Malčić, bivši pučki pravobranitelj i član Vijeća GONG-a.

Na drugom kraju spektra nalaze se Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Ministarstvo pravosuđa i Vladin Ured za unutarnju reviziju. Istraživanje, koje u cijelosti možete pročitati ovdje, provedeno je na 29 tijela državne vlasti (Vlada, 20 ministarstava, sedam Ureda Vlade te Sabor), koja imaju najviše utjecaja na kvalitetu odluka koje se donose te njihovu implementaciju, u razdoblju od siječnja do ožujka 2013., a podaci su se odnosili na njihov rad tijekom 2012.

Istraživanje je osmislio Istraživački centar GONG-a u suradnji s Institutom za javne financije, a prosječno ostvareni rezultati (49 posto bodova) ukazuju da je kvaliteta upravljanja u tijelima državne vlasti daleko od zadovoljavajuće, uz velike neujednačenosti između različitih dimenzija, ali i pojedinačnih institucija, što daje razloga za ozbiljnu zabrinutost, ali i nužnost sustavnih, usmjerenih poboljšanja.

Najviši ostvaren rezultat je 67 posto bodova u Ministarstvu uprave, a najniži – 18 posto u Uredu Vlade RH za unutarnju reviziju. Među ministarstvima najlošije je rangirano Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU s 40 posto ostvarenih bodova, dok je rezultat Vlade na prosječnih 49 posto i stoga nezadovoljavajući.

Najbolje rangiran ured Vlade je Ured za udruge, sa 64 posto bodova, a razlika od svega tri posto između prvoplasiranog Ministarstva uprave i drugoplasiranog Ureda Vlade RH za udruge svjedoči o tome da kvaliteta upravljanja ne ovisi o vrsti tijela, već o predanosti načelima dobrog upravljanja.

Ovo je prvi krug istraživanja što ga Istraživački centar GONG-a namjerava provoditi  svake dvije godine i tako stvoriti bazu podataka o kvaliteti javnog upravljanja koja će tijelima državne vlasti ukazivati na područja gdje još uvijek postoji prostor unaprjeđenja.

U međuvremenu, u to tko su i zašto najbolji, a tko najgori upravljači u Hrvatskoj, možete se uvjeriti i sami te pratiti napredak pojedinih tijela putem ovdje javno dostupne baze podataka iz koje možete i preuzeti neobrađene rezultate istraživanja u svrhu ponovne upotrebe podataka.

ISTRAŽIVANJE DUH - DOBRO UPRAVLJANJE U HRVATSKOJ
BAZA PODATAKA DUH

Željni dodatne literature mogu pročitati ove tekstove:

DUH otkrio bolne točke hrvatskog sustava javnog upravljanja
Kvaliteta upravljanja u tijelima državne vlasti?
Kako do inspiracije za učinkovitu borbu protiv korupcije?
Upoznajte egzotične pojave u hrvatskom upravnom prostoru

Ili pogledati ove prezentacije s konferencije u cjelosti:

Indeks dobrog upravljanja u Hrvatskoj 2012. rezultati istraživanja
Dobitnici DUH-a
Proaktivna objava javnih podataka - javna investicija nadomak ruke
Kako dobro upravljati agencijama?
Obrisi novog sustava upravljanja sukobom interesa u Hrvatskoj
Otvorenost proračunskog i procesa javnih nabava
OCD, antikorupcijski aktivizam i suradnja s institucijama - usporedni nalazi mini ankete
Antikorupcijska politika na pragu ulaska u EU - dometi djelovanja institucija te organizacija civilnog društva

Ili pročitati tekstove sa svakog pojedinog panela:
                           
Dobro upravljanje ljepilo za demokraciju
Upravljanje agencijama - bez zakonskih štetočina i političkog pritiska                 
Građani u zamci surogata transparentnosti                      
Povjerenje je dobro, kontrola još bolja
Kako razumijemo sukob interesa?

               

chevron-right