Zloupotreba javnih resursa sve češća, a gdje su sankcije?

25. travnja 2013.

Bez transparentnog financiranja predizbornih kampanja nema transparentnog izbornog procesa i borbe protiv korupcije. Stoga, GONG poziva građane da prilikom donošenja odluke za koga će glasati, vode računa i o transparentnosti financiranja kampanja pojedinih stranaka i kandidata. U međuvremenu, Državno izborno povjerenstvo trebalo bi pokrenuti postupke za sve one koji zloupotrebljavaju javne resurse za potrebe kampanje.

Kako bi se osiguralo veću transparentnost financiranja izbornih kampanja i na taj način smanjio prostor za političku korupciju na lokalnim razinama, GONG povodom lokalnih izbora poziva i podsjeća političke stranke koje sudjeluju na predstojećim izborima, nositelje lista grupe birača i kandidate da nadležnim izbornim povjerenstvima dostave:

1.  najkasnije sedam dana prije održavanja izbora, odnosno do subote 11. svibnja, izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te da do ponedjeljka 13. svibnja objave svoja izvješća.

2.  najkasnije 30 dana nakon održanih izbora, do 18. lipnja 2013. Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s podacima o ostvarenim prihodima za financiranje izborne promidžbe, izvorima financiranja te o izvršenim rashodima za financiranje izborne promidžbe.

Sastavni dio financijskog izvještaja je izvješće o primljenim donacijama, izvješće o troškovima izborne promidžbe i ispunjeni obrazac s podacima o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanja izborne promidžbe.

Zbog sve učestalijih kršenja, GONG podsjeća da je za potrebe izborne promidžbe Zakonom zabranjena zloupotreba tzv. javnih resursa, odnosno korištenje uredskih prostorija, službenih vozila i uredske opreme državnih tijela, općina, gradova i županija.

Izborna promidžba u smislu važenja i primjene odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ne počinje nužno danom početka službene izborne promidžbe već mnogo ranije kada se i priprema i provodi kampanja te se navedena zabrana ne može primjenjivati samo na razdoblje službene kampanje.

Štoviše, poseban račun preko kojeg se moraju obavljati sve transakcije vezane za izbornu kampanju može se otvoriti godinu dana prije izbora, a svi troškovi i donacije koje su ostvarene i tijekom neslužbene kampanje,  također moraju biti prikazani u financijskim izvještajima.

Stoga GONG očekuje da DIP postavi visoke standarde u nadzoru financiranja izborne promidžbe i pokrene postupke za sve one koji već sada zloupotrebljavaju javne resurse za potrebe kampanje.

"Zagrebačko-splitsko muvanje"

Posebno se, pritom, ističe aktualni slučaj zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića gdje postoje ozbiljne sumnje u zloupotrebu javnih resursa Grada Zagreba u svrhu svoje kampanje za predstojeće lokalne izbore. Naime, gradonačelnik Bandić je  javne tribine o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata u javnim prostorima (školama) koristio kao svoj predizborni skup.  

Bandić, naime, nastavlja s nepoštivanjem osnovnih standarda transparentnosti financiranja izbornih kampanja i kršenjem Zakona vjerujući da i dalje može kršiti zakone bez straha od sankcija  nadležnih tijela, a na što je GONG i ranije upozoravao.Također, ističe se i slučaj otvaranja Zapadne obale u Splitu prilikom čega ravnatelji i direktori gradskih firmi i ustanova imaju nalog od splitskog gradonačelnika Željka Keruma, budućeg kandidata na lokalnim izborima, da na tom događaju organiziraju što veći broj zaposlenika.

DIP može izreći administrativne sankcije potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe subjektima koji zloupotrebljavaju javne resurse, a prekršajna kazna može biti od 50.000 do 500.000 kuna.

Također, GONG poziva i medije, posebice nacionalne i lokalne TV, radio i novinske kuće te marketinške agencije da u cilju transparentnosti izbora javno objave cjenike svojih usluga oglašavanja za kampanju, kao i iznos ukupnih troškova uplaćenih za izbornu promidžbu svakog kandidata i time odigraju svoju korektivnu ulogu.

U svakom slučaju, više informacija o financiranju izborne promidžbe na lokalnim izborima može se pronaći na internetskim stranicama DIP-a i GONG-a, koji poziva građane da prilikom donošenja odluke za koga će glasati vode računa o transparentnosti financiranja kampanja pojedinih stranaka i kandidata. Valja, naime, podsjetiti još jednom da bez transparentnog financiranja predizbornih kampanja, nema niti transparentnog izbornog procesa, niti borbe protiv korupcije.

chevron-right