Dostupni obrasci za kandidiranje na lokalnim izborima

19. travnja 2013.

Državno izborno povjerenstvo (DIP) izvjestilo je da su od danas, temeljem odluke Vlade o raspisivanju lokalnih izbora, dostupni obrasci za postupak kandidiranja, a prijedloge kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkih tijela i prijedloge kandidatura za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana te njihovih zamjenika nadležna izborna povjerenstva zaprimat će do 2. svibnja do 24 sata.

Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i u javnim glasilima, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama jedinice objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste za izbor članova predstavničkih tijela kao i zbirnu listu, zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, kao i zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, odnosno 4. svibnja do 24 sata.

Obrasci za provođenje izbora, od danas se mogu se nabaviti u prodavaonicama "Narodnih novina" te su dostupni i na internetskoj stranici DIP-a (www.izbori.hr), koji je birače pozvao da provjere jesu li upisani u popis birača.

Jučer je, naime, na snagu stupila odluka Vlade od 11. travnja o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, koji će se održati u nedjelju 19. svibnja.

chevron-right