Gdje je zastoj s izmjenama Zakona o referendumu?

18. travnja 2013.

U kontekstu neuspjelog referenduma u Fužinama i nadolazećeg referenduma u Dubrovniku, GONG ponovo izražava zabrinutost zbog sustavnog izbjegavanja vlasti da primjereno i nedvosmisleno urede zakonski okvir. S obzirom da je radna skupina Ministarstva uprave za izmjene zakonodavstva u izbornom sustavu osnovana još prije godinu dana, te da je prošlog tjedna i saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav ponovo podsjetio na potrebu uređenja Zakona o referendumu, očekujemo da Vlada i Ministarstvo uprave daju jasne smjernice i definiraju rok u kojem će nacrt izmjena Zakona poslati u javnu raspravu.

U usporedbi s referendumom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniju kojemu se odazvalo 43,5% posto birača, apsurdno je da se odluka na lokalnom referendumu o vjetroparku ne smatra pravno valjanom iako mu se, kao prošlog vikenda u Općini Fužine, odazvalo 46,6% birača. Jednaka pravila, na žalost, vrijedit će i za lokalni referendum koji se 28. travnja 2013. održava u Dubrovniku, a mogao bi se dogoditi sličan scenariji kao i u Fužinama.

Što se tiče organizacije samog referendumskog dana, odgovornost je Povjerenstva za provedbu lokalnog referenduma da osigura profesionalan i nepristran rad biračkih odbora u kojem bi bile zastupljene obje strane - zagovarači i protivnici. Nadalje, neophodno je osigurati uvjete za promatranje referenduma svim  promatračima političkih stranaka i nevladinih udruga koje djeluju na području neovisnog promatranja izbornih postupaka i referenduma i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava. Odgovornost je Državnog izbornog povjerenstva da Povjerenstvu za provedbu lokalnog referenduma osigura smjernice i upute o konkretnim načinima rješavanja svih navedenih pitanja.

U međuvremenu, od lokalnih i nacionalnih medija očekujemo profesionalno izvještavanje u skladu s pravilima struke, dok Hrvatska radiotelevizija treba konačno objaviti vlastita Pravila o postupanju HRT-a tijekom referenduma. Imajući na umu da uoči lokalnog referenduma nije predviđena „referendumska šutnja“, pozivamo sve aktere ovog procesa da se suzdrže od neprimjerenog pritiska na birače.

GONG je na svojim stranicama objavio Analizu referenduma u Hrvatskoj u odnosu na europske standarde te Preporuke za poboljšanje zakonodavnog okvira i provedbu referenduma u Hrvatskoj.

chevron-right