Država je vlasnik četvrtine Srđa

12. travnja 2013.

Građanska inicijativa "Srđ je naš" predstavila je, od strane gradskih dužnosnika davno obećanu, vlasničku kartu obuhvata projekta na Srđu iz koje je razvidno da je gotovo pola obuhvata na kojem je planirana izgradnja i dan danas u vlasništvu građana, Grada Dubrovnika i Republike Hrvatske.

Đuro Capor  je podsjetio da je Incijativa Srđ je naš omogućila građanima slobodno odlučivanje o tome hoće li ogroman prostor platoa Srđ biti namijenjen javnim sadržajima za građane ili privatnim vilama i apartmanima.

Po prvi je put predstavljena, od strane gradskih dužnosnika davno obećana, vlasnička karta obuhvata projekta iz koje je razvidno da je gotovo pola obuhvata na kojem je planirana izgradnja i dan danas u vlasništvu građana, Grada Dubrovnika i Republike Hrvatske.

Ivo Kara-Pešić podsjetio je da privatne vile i apartmani ne bi smjeli biti planirani na zemljištu koje je Županijskim prostornim planom namijenjeno sportsko-rekreacijskim sadržajima, dakle sadržajima koji su otvoreni i dostupni svim građanima. Također je podsjetio na obuhvat izgradnje te upozorio na investitorovo manipuliranje brojkama kada se količina izgradnje navodi kao postotak od nečega ili u usporedbi s površinom cjelokupnog zahvata. U naravi, radi se o kvadraturi koja je do četiri puta veća od kvadrature Nove Mokošice u kojoj živi oko 10.000 Dubrovčana.

Najavio je da će volonteri Građanske inicijative Srđ je naš, dijeleći brošure po ulicama Dubrovnika, u brojnim susretima i druženjima informirati građanke i građane Dubrovnika o činjenicama koje potvrđuju štetnost ovog projekta. Na kraju je naglasio da je samim time što je referendum o projektu na Srđu moguć, potvrđena činjenica da svi građani imaju pravo odlučivati o namjeni prostora na Srđu, to jest da je Srđ naš.

chevron-right