Kako (ne) živi 10 osoba u 30 kvadrata?

02. travnja 2013.

Koja je razlika između prebivališta i boravišta? Hoće li se ponoviti slučajevi da na adresi nekretnine veličine 30 m2 „živi“ 10 osoba? Što s građanima koji žive u inozemstvu – hoće li oni izgubiti hrvatsko državljanstvo? Sve to samo su neka od pitanja koja muče građane, a odgovore mogu pronaći u GONG-ovom Vodiču za prebivalište.

Prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi. Boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila.

Prebivalište se prijavljuje policijskoj upravi ili postaji Ministarstva unutarnjih poslova, nadležnoj prema mjestu u kojem se želite trajno nastaniti, u roku od 15 dana od dana nastanjenja. Boravište se prijavljuje policijskoj upravi ili postaji nadležnoj prema mjestu u kojem se privremeno boravi, duže od tri mjeseca, ali se u tom mjestu i na adresi ne želite trajno nastaniti. Boravište se prijavljuje na razdoblje od godinu dana, a nakon proteka godine dana može se produžiti na još godinu dana.

Prema građanima za koje policijska uprava ili postaja utvrdi da ne žive u mjestu i na adresi prijavljenog prebivališta ili ako o tome dobiju obavijest od tijela javne vlasti ili zainteresiranih pravnih ili fizičkih osoba, pokretat će se postupci odjave po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.

Odjavom prebivališta osoba ne gubi hrvatsko državljanstvo, nego i dalje ostaje hrvatski državljanin, ali bez prebivališta u Republici Hrvatskoj. Protiv rješenja policijske uprave o odjavi prebivališta osobe nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Za detaljne informacije svakako pogledajte GONG-ov Vodič za prebivalište.

chevron-right