Kako će Vlada osigurati vladavinu prava i borbu protiv korupcije?

26. ožujka 2013.

Platforma organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava u Hrvatskoj pozdravlja zaključak Europske komisije prema kojem se od Hrvatske očekuje nastavak rada na postizanju rezultata u području vladavine prava, a posebno u odnosu na borbu protiv korupcije.

U očekivanju odgovora Vlade na pitanje kako će to osigurati, Platforma 112 podsjeća na vlastiti prijedlog parlamentarnog nadzora nad reformama proisteklim iz pregovora uspostavljanjem učinkovitog nadstranačkog mehanizma smještenog u Hrvatskom saboru. Naš je prijedlog da se na temelju dobre prakse specijalnih radnih tijela uspostavljenih tijekom pregovora, umjesto Nacionalnog odbora i Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, formira novo tijelo - Nacionalno vijeće za vladavinu prava i zaštitu javnog interesa koje bi uključilo predstavnike civilnog društva i stručne javnosti na način da se onemogući stranačko preglasavanje, a surađivalo bi i s institucijama Europske unije.

Iako je podršku tom prijedlogu još u listopadu 2012. iskazao i potpredsjednik Vlade Neven Mimica ističući da Sabor ima veliku i važnu ulogu u smislu uspostavljanja „institucionalnog sustava praćenja procesa i održivosti reformi“, Platforma 112 zabrinuta je činjenicom da tri mjeseca uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju nije definirana čak ni koordinacija Vlade i Sabora u europskim poslovima, a kamoli vlastiti nadzor nad reformama i obavezama. Isto tako, očekujemo da se hrvatskoj javnosti prije, a ne naknadno predoči Ekonomski program kojeg Hrvatska treba idućeg mjeseca predstaviti Europskoj Uniji u sklopu sudjelovanja u Europskom semestru.

Posao nije gotov - reforme trebaju biti održive

Za sve koji znaju dešifrirati diplomatski jezik, Izvještaj Europske komisije jasno ukazuje na predstojeće zadaće od presudne važnosti za vjerodostojnost reformi i uspješno funkcioniranje Hrvatske u uvjetima članstva. Ističemo poziv hrvatskim vlastima da nastave s reformom pravosuđa, pojačaju mehanizme suzbijanja korupcije i učinkovitog upravljanja sukobom interesa, posebno u javnim poduzećima i na lokalnoj razini, te osiguraju zaštitu zviždača. Očekuje se da izmjene zakona o besplatnoj pravnoj pomoći olakšaju pristup pravdi za korisnike i ojačaju ulogu udruga pružatelja pravne pomoći.

Naglašava se potreba za dodatnim naporima u procesuiranju ratnih zločina, uključujući i one počinjene u Oluji, a nakon presude Vrhovnog suda vezano uz obeštećenja za žrtve u Varivodama ističe se da se problem obeštećenja za civilne žrtve rata sada treba sustavno riješiti. Istaknuta je i potreba za praćenjem rješavanja neovlaštenih ulaganja u imovinu, kao i sporost u rješavanju stambenih pitanja ključnih za održivi povratak izbjeglica, a iz navedenih brojeva je očito je da Hrvatska nije ispoštovala zakonom definirane obveze zapošljavanja nacionalnih manjina u javnom sektoru.

Vezano uz funkcioniranje u uvjetima članstva ističemo poziv za izmjenom sustava plaća i ocjenjivanja u javnoj upravi službenika te izražene zabrinutosti oko nedostatne pripremljenosti za pravodobnu pripremu i upravljanje projektima iz strukturnih i kohezijskih fondova EU.

chevron-right