Izborne liste za Europski parlament - rok za predaju 18. ožujka

15. ožujka 2013.

Svi prijedlozi kandidacijskih (stranačkih i „nezavisnih“) listi za izbor članova u Europski parlament, koji će biti održani 14. travnja, moraju Državnom izbornom povjerenstvu biti predane do 18. ožujka do 24:00 sata. Sve obrasce potrebne za kandidiranje može se kupiti u Narodnim novinama, a dostupni su i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr

Pravo predlaganja stranačkih lista za izbor članova u Europski parlament imaju sve političke stranke koje su na dan objave odluke o raspisivanju izbora, 4. ožujka registrirane u Hrvatskoj. Samostalno listu za izbor članova u Europski parlament može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka (koalicijska lista).

Birači predlažu kandidacijske liste na temelju pravovaljano prikupljenih najmanje 5.000 potpisa birača, koje se prikuplja na obrascu koji je propisalo Državno izborno povjerenstvo. Kandidatom se može biti samo na jednoj listi, koja da bi bila pravovaljana mora sadržavati 12 kandidata, čiji redoslijed samostalno utvrđuje predlagatelj.

Državno izborno povjerenstvo će u roku 48 sati od isteka vremena za predaju lista za izbor članova u Europski parlament prihvatiti i u svim dnevnim novinama u Hrvatskoj te na HRT-u objaviti zbirnu listu svih pravovaljano predloženih lista te imena i prezimena kandidata. U istom roku, DIP će zbirnu listu dostaviti i sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske radi njihove javne objave u inozemstvu.

Izborna promidžba počinje danom objave pravovaljano predloženih lista, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora i u tom razdoblju svi kandidati imaju pod jednakim uvjetima pravo na iznošenje stavova te izbornu promidžbu, a na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta, kao i 24 sata prije njihova održavanja treba vladati izborna šutnja.

Za detaljnije informacije, bacite oko na GONG-ov VODIČ ZA KANDIDIRANJE

chevron-right