Hrvatska na korak do prvog Povjerenika za informacije

15. veljače 2013.

GONG pozdravlja usvajanje konačnog prijedloga Zakona o pravu na pristup informacijama kojim su prihvaćeni dugogodišnji zahtjevi zainteresirane javnosti za osnivanjem jakog i neovisnog tijela koje bi trebalo imati sve potrebne resurse za nadzor i promociju pristupa informacijama – Povjerenika ili Povjerenice za informiranje, a što predstavlja prvi korak u redefiniranju transparentnosti u Hrvatskoj.

Hrvatski sabor donio je i s europskom pravnom stečevinom uskladio novi Zakon o pravu na pristup informacijama, koji predviđa uspostavu povjerenika ili povjerenice za informiranje kao neovisnog tijela.

Povjerenik će imati žalbenu funkciju (ni jedno tijelo javne vlasti neće biti izuzeto od provjere povjerenika u drugostupanjskom postupku bez obzira jesu li podaci klasificirani ili ne), savjetodavnu (usmjeravao bi one koji će primjenjivati zakon) te nadzornu i inspekcijsku ulogu.

Imat će i prekršajne ovlasti, a jednom godišnje izvještavat će Sabor o svemu što je uočio u realizaciji prava na pristup informacijama. Zakonom je određena i mogućnost potpunog provođenja testa razmjernosti i javnog interesa u svim slučajevima u kojima je propisano da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informacijama.

U očekivanju hrabrog Povjerenika ili Povjerenice

GONG, koji pozdravlja usvajanje konačnog prijedloga Zakona o pravu na pristup informacijama kojim su prihvaćeni dugogodišnji zahtjevi zainteresirane javnosti za osnivanjem jakog i neovisnog tijela, također kao značajan iskorak u borbi protiv korupcije ističe što će se i nad podacima klasificiranima prema Zakonu o tajnosti podataka konačno provodili testovi proporcionalnosti i javnog interesa.

Usvajanjem ova dva važna instituta i afirmacijom testa javnog interesa kao standarda za borbu protiv korupcije Hrvatska je na putu ispunjenja posljednje obveze iz pregovora s Europskom unijom i tako oživi ustavno pravo na pristup informacijama.

Usvajanje ovog Zakona prvi je korak u redefiniranju transparentnosti u Hrvatskoj nakon čega GONG očekuje usklađivanje Zakona o tajnosti podataka te napominje antikorupcijski potencijal Zakona o pravu na pristup informacijama biti u potpunosti ispunjen tek kada Vlada i Sabor osiguraju adekvatne uvjete za neovisan i učinkovit rad Povjerenika za informiranje, sredstva za edukaciju građana i tijela javne vlasti te promociju kulture transparentnosti.

chevron-right