Što (ne) radi DIP na jačanju nadzora stranačkih financija?

04. veljače 2013.

Veća transparentnost i jači nadzor nad stranačkim financijama – manje prostora za manipulaciju i smanjena mogućnost reprize 2007. kad je GONG utvrdio da parlamentarni izbori nisu bili transparentni jer nije bila osigurana transparentnost financiranja izborne kampanje tada vladajuće stranke HDZ-a. Vlada je ovih dana ponudila određena rješenja, ali je li to dovoljno?

Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene i dopune Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe koji bi trebao dodatno poboljšati pravni okvir financiranja političkih stranaka i izbornih kampanja u cilju njihove veće transparentnosti i smanjenje prostora za manipulaciju.

Tako se propisuje detaljnije objavljivanje podataka o troškovima oglašavanja i ostvarenih popusta, a financijski izvještaji bi trebali biti objavljivani u lako pretraživim bazama podataka. Bio bi to dobar temelj za kasnije povezivanje baze podataka o financijskim izvještajima i donatorima s primjerice, bazom podataka subjekata koji posluju s državom putem javnih nabava.

Međutim, u svrhu učinkovitijeg nadzora financiranja političkih stranaka i kandidata, izmjene i dopune Zakona bi trebale uvesti obvezu DIP-u objavljivanja i podnošenja Saboru godišnjeg izvještaja DIP-a o nadzoru godišnjeg financijskog poslovanja političkih stranaka budući da je upravo Državno izborno povjerenstvo nadležno za nadzor financijskog poslovanja političkih stranaka.

Treba podsjetiti da Državni ured za reviziju objavljuje i podnosi Saboru izvještaj o obavljenim revizijama financijskog poslovanja političkih stranaka dok DIP trenutno nema takvu obavezu.

Potrebno jačati kapacitete i znanje DIP-a

Nadalje, s obzirom na važnost objavljivanja financijskih izvještaj, i to ne samo izbornih, nego i onih o redovitom godišnjem poslovanju političkih stranaka i kandidata u lako pretraživim bazama, GONG ističe važnost unosa svih prošlih financijskih izvještaja u buduće baze podataka što također treba propisati Zakonom.

Također, podsjeća i na važnost kvalitetnog pravnog okvira za transparentno financiranje političkih stranaka i izbornih kampanja, ali i na, što je još važnije, potrebu jačeg nadzora nad financijskim poslovanjem stranaka za što je nadležan DIP u suradnji s ostalim institucijama.

Stoga je potrebno dodatno jačati kapacitete i znanje DIP-a kako bi građani i javnost bili sigurni da se provodi kontinuirani i kvalitetan nadzor nad financiranjem političkih stranaka i izbornih kampanja. Tada bi zasigurno bila smanjena opasnost reprize slučajeva s parlamentarnih izbora 2007. godine kada je GONG utvrdio da izbori nisu bili transparentni jer nije bila osigurana transparentnost financiranja izborne kampanje tada vladajuće stranke HDZ-a.

 

chevron-right