Sjena skepticizma nad vizijom nekog drugačijeg Jordana

22. siječnja 2013.

Prvi put nakon početka Arapskoga proljeća u Jordanu će 23. siječnja biti održani parlamentarni izbori na kojima će 2.272.182 registriranih birača na 4.069 biračkih mjesta birati između ukupno 1.435 kandidata, a među približno 7.000 akreditiranih domaćih i stranih nestranačkih promatrača, nalazi se i GONG-ova Suzana Jašić, koja promatra izbore u sklopu promatračke misije Nacionalnog demokratskog instituta.

Prvi put nakon početka Arapskoga proljeća u Jordanu će 23. siječnja biti održani parlamentarni izbori na kojima će 2.272.182 registriranih birača na 4.069 biračkih mjesta izabrati 150 zastupnika između ukupno 1.435 kandidata, od čega između njih 606 u 45 izbornih okruga te između 825 kandidata na nacionalnim listama.

Izbore prati 1.600 akreditiranih predstavnika domaćih i stranih medija te 23.600 stranačkih i promatrača nezavisnih kandidata, a među približno 7.000 akreditiranih domaćih i stranih nestranačkih promatrača, nalazi se i GONG-ova Suzana Jašić, koja promatra izbore u sklopu promatračke misije Nacionalnog demokratskog instituta.

Kidanje „crvene linije“

Premda je u usporedbi sa susjednim zemljama Jordan relativno miran, to ne znači da ga je Arapsko proljeće mimoišlo. Javnost, aktivisti političkih stranaka, čak i pripadnici elite i predstavnici jordanskih moćnih plemenskih zajednica otvoreno kritiziraju vladu i politički sistem, ali i monarhiju.

Unatoč neujedinjenim i nepovezanim prosvjedima, zahtjevi kritičara su slični - reforme i obračun s korupcijom i kronizmom, otvaranje političkog prostora, jačanje izborne administracije i poticanje političkog nadmetanja te ozbiljnu reviziju političkog i izbornog sistema.

Iako ovi problemi nisu novi, Jordanci napokon javno progovaraju, prelazeći tako onu „crvenu liniju“ koja je dugo postojala da bi štitila kralja i kraljicu od kritika i sve češće može se čuti zahtjeve da se kralj odrekne dijela svojih ovlasti. Mnnoge opozijske grupe, od nacionalista, islamista, plemenskih autoriteta do Palestinaca, žele ustavnu monarhiju s ograničenim kraljevim ovlastima ili parlamentarnu demokraciju u kojoj odlučuju građani, a ne premijer kojeg je imenovao kralj.

Dašak promjene – kozmetika na zaustavnom traku?

Od početka Arapskog proljeća vlada kralja Abdullaha implementirala je zakonodavne i ustavne promjene koje su smanjile restrikcije prava na javno okupljanje, osuvremenile zakon o političkim strankama, uspostavile ustavni sud i nezavisno izborno povjerenstvo te uvele novi izborni sistem, ali i povećale nadzor medija i interneta. Reforme koje se tiču javnog okupljanja i izbornog povjerenstva javnost je dobro primila jer su to, uostalom, bili i njezini zahtjevi, ali su ostale reforme kritizirane kao kozmetičke jer ne odgovaraju zahtjevima za temeljnim promjenama strukture političkog odlučivanja i veće odgovornosti javnih institucija.

Izbori će, naime, biti održani po novom izbornom zakonu, prvom stalnom izbornom zakonu u Jordanu nakon 1989. godine, a provodit će ih Neovisno izborno povjerenstvo (NIK) koje je proizašlo iz ustavnih izmjena 2011. godine. Izborni proces odvija se pod domaćim i međunarodnim pritiscima, uključujući ekonomsku neizvjesnost i ozbljne regionalne tenzije, a intezivni jesenski prosvjedi zbog povećanja cijene goriva pokazali su da stupanj javnog nezadovoljstva raste i da postoji vjerojatnost dublje polarizacije u društvu, pa čak i nasiljem.

Sjena skepticizma nad reformskim procesom

U svjetlu promjena s kojima se kraljevina suočava, mnogi akteri političkog života izražavaju želju za sudjelovanjem u mnogo dubljem i smislenijem demokratskom procesu kojeg karakteriziraju izbori u koje građani imaju povjerenja te osnažene i odgovorne institucije koje isporučuju bolje javne politike i usluge (1). Takva je vizija bila artikulirana i od strane onih koji vladaju Jordanom što je vidljivo i u listopadskom govoru u kojem je kralj Abdullah obećao da će „glasovi građana na izborima, utjecati na sastav sljedećeg parlamenta i na sljedeću vladu, odnosno na političke odluke koje će utjecati na život svakog građanina“ (2).

No, bez obzira na takvo javno obećanje, skepticizam oko reformskog procesa ne izražavaju samo političke grupe koje su odlučile da neće sudjelovati na izborima (3), već i stranke i individualci koji su odlučili na njima sudjelovati. Širom cijelog političkog spektra u Jordanu postoji stav da će izbori koji se održavaju po novom izbornom zakonu utjecati na to da parlament bude sličnog sastava kao i prije, a tek ga rijetki vide kao instituciju koja se bavi prioritetnim problemima poput ekonomije i korupcije (4).

Niti kralj u svojem govoru nije precizirao kako će to točno građani utjecati na sastav vlade, odnosno kako će se imenovati premijera. U idealnom slučaju, premijer i vlada formirala bi se od stranke ili stranaka koje će osvojiti najviše mjesta u
parlamentu, ali osim Fronta islamske akcije (Islamic Action Front - IAF), političke stranke u Jordanu uglavnom su male i slabe i većina Jordanaca ne pripada niti jednoj stranci. Tranzicija prema jačanju uloge parlamenta zahtijeva razvoj nacionalnih političkih stranaka, smatraju analitičari (5).

Izborni okvir – prozor s debelim zavjesama

Najviše razloga za nezadovoljstvo nalazi se upravo u izbornom zakonu kojeg je u srpnju 2012. donio parlament. Zakon propisuje miješani izborni sistem: većinskim jednokružnim izbornim sustavom izabrat će se 108 zastupnika i zastupnica u 45 okruga, kao što je to bilo u prošlom sazivu. Žensku se kvotu povećava s 12 na 15 mjesta, i to tako da u parlament ulazi 15 kandidatkinja koje nisu uspjele ući u parlament preko većinskih izbora, a koje su dobile najviše glasova. I na kraju, dodano je 27 novih mjesta koje će se podijeliti nacionalnim listama na temelju razmjernog izbornog sustava; riječ je, dakle, o ukupno 150 mjesta u parlamentu.

Iako je uvođenje miješanog izbornog sustava već dugo cilj civilnih i političkih aktivista (čak i prije Arapskog proljeća), mnogi Jordanci, uključujući i one koji nisu povezani s političkim strankama, ostali su nezadovoljni. Nacionalni demokratski institut izvještava kako su mnogi aktivisti s kojima su se susreli njihovi predstavnici nezadovoljni, jer je novi izborni zakon ostavio elemente bivšeg sustava koji favorizira nezavisne kandidate i obeshrabruje formiranje problemskih ili svjetonazorskih/ideoloških koalicija, čime se zapravo sprječava parlament u donošenju konstruktivnih javnih politika i u nadzoru vlade (6).

Međutim, nacionalne liste ipak predstavljaju važnu novost jer će prvi put u jordanskoj povijesti građani cijelog Jordana moći glasati na jedinstvenom listiću i tako izabrati svoje prve nacionalne predstavnike. Iako je većina javne rasprave posvećena nedostacima miješanog izbornog sustava, postoje i drugi problemi. Primjerice, problem nejednake težine izbornih okruga koji favoriziraju ruralne sredine spram nemale populacije građana iz urbanih sredina i onih koji su porijeklom Palestinci ostao je po strani, kao i problem predstavljenosti žena na nacionalnim listama.

Razlozi za optimizam

Unatoč problemima i otvorenim pitanjima oko izbornog procesa, uspostava jasnijih pravila izborne procedure i nadziranje njihovo provedbe od strane izbornog povjerenstva koje je doista nezavisno i koje zbog toga uživa povjerenje građana, značilo bi važan napredak.

Izbori koji su se održali svuda po regiji, uključujući Tunis i Egipat, pokazali su da građani mogu imati povjerenje čak i u nesavršen proces kad vjeruju da izborni proces biračima omogućava slobodu izražavanja i kad izborni rezultati predstavljaju volju građana, pri čemu je uloga nezavisnog izbornog povjerenstva vrlo važna.

Postoje razlozi za optimizam jer je jordansko Nezavisno izborno povjerenstvo utjecalo na nekoliko pozitivnih promjena, primjerice, prihvatili su ulogu nestranačkih promatrača izbora čime su pokazali otvorenost i razumijevanje da se na taj način dodatno jača povjerenje građana u izborni proces.

Nadalje, tijekom procesa registracije birača Povjerenstvo je prihvatilo kritike domaćih promatrača koji su uočili potrebu većeg broja registracijskih centara i produljenje njihovog radnog vremena. Međutim, najveći broj osoba koje rade u NIP-u na kratkoročnim su ugovorima ili su posuđeni iz drugih institucija, pa postoji zabrinutost oko dugoročnih kapaciteta NIP-a.

Iako je povjerenje u izbore i izborne institucije narušeno kroz prethodne izbore koji su pokazali brojne nedostatke (7) , visoki jordanski dužnosnici uvjeravaju domaću i međunarodnu javnost da je njihov primarni cilj održavanje "čistih" izbora.
Nacionalni demokratski institut koji promatra izborni proces u Jordanu smatra da će izbori koji će biti administrirani natransparentan i fer način te provedeni bez uplitanja tajnih sigurnosnih službi već predstavljati važan korak u jačanju povjerenja Jordanaca u institucije političkog sistema (8).

Potencijal za izbornu krađu pod budnim okom promatrača

Ipak, stranački aktivisti i domaći promatrači upozoravaju da postoji potencijal za izbornu krađu i manipulaciju, uključujući kupovinu glasova i zloupotrebu procedure za nepismene birače budući da izborni zakon propisuje da birač mora napisati ime kandidata za kojeg glasa u svojem okrugu.

S ozbirom na proceduru izbornog dana koja, za sad samo teoretski, jamči visoku razinu transparentnosti (promatrači imaju pravo uvida u cijeli proces), provjere podataka (birači se provjeravaju u tiskanim popisima birača, ali i preko umreženih računala) i zaštite od mogućih manipulacija (označavanje birača i njihove pratnje ako nisu u mogućnosti sami glasati tintom i bilježenje njihovih imena u zapisnik; paravani koji onemogućavaju fotografiranje glasačkih listića) i s obzirom da izbore promatra oko 7.000 nestranačkih promatrača i barem triput više stranačkih i promatrača nezavisnih kandidata, bit će zanimljivo čuti njihova iskustva i izvještaje.

____________________________________________________________________________
 [1] Pre-election assesment delegation statement regarding Jordan’s 2013 legislative election: http://www.ndi.org/files/Jordan-PEAM-111912-ENG.pdf (pristupljeno 20.1.2013.)
[2] Remarks by His Majesty King Abdullah II During a Gathering with National Public Figures Amman, Jordan, 23 October 2012: http://kingabdullah.jo/index.php/en_US/speeches/view/id/507/videoDisplay/0.html (pristupljeno 20.1.2013.)
[3] Thousands call for election boycott in Jordan: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/01/201311814194824370.html (pristupljeno 20.1.2013.)
[4] Pre-election assesment delegation statement regarding Jordan’s 2013 legislative election: http://www.ndi.org/files/Jordan-PEAM-111912-ENG.pdf (pristupljeno 20.1.2013.)
[5] What to expect from Jordan’s elections by Curtis R. Ryan: http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2013/01/18/what_to_expect_from_jordan_s_elections (pristupljeno 20.1.2013.)
[6] Pre-election assesment delegation statement regarding Jordan’s 2013 legislative election: http://www.ndi.org/files/Jordan-PEAM-111912-ENG.pdf (pristupljeno 20.1.2013.)
[ 7]  Preliminary statement of the NDI Election Observer Delegation to Jordan’s 2010 Parliamentary elections, Amman, November 10, 2010: http://www.ndi.org/files/Jordan_2010_Election_Delegation_Statement.pdf (pristupljeno 20. 1. 2013.)
[8] Pre-election assesment delegation statement regarding Jordan’s 2013 legislative election: http://www.ndi.org/files/Jordan-PEAM-111912-ENG.pdf (pristupljeno 20.1.2013.)

chevron-right