Provjerite jeste li upisani u registar birača

07. siječnja 2013.

Nepostojeće adrese, nepostojeći birači, mrtve duše, čudan omjer između popisa stanovništva i popisa birača, nevjerojatno prkošenje zakonima fizike i zadiranje s onu stranu «života» - sve to više ne bi trebalo biti moguće nakon novoga Zakona o registru birača. No, problem fiktivnih prebivališta ipak neće moći biti riješen preko noći, a tu je na potezu MUP.

Jeste li upisani u registar birača, koliko birača je prijavljeno na istoj adresi, kao i provjera biračkih mjesta te prijava ako se niste pronašli – sve to možete i sami u registru birača, a za provjeru vam je dovoljan OIB ili JMBG te prezime.

Podaci su prikupljeni iz evidencija o državljanstvu i putnih isprava te iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu, a uz registar je objavljen i popis službenika ovlaštenih za vođenje Registra. Podsjetimo, po novom Zakonu o registru birača postojat će dvije evidencije – registar birača i popis birača.

Što je registar birača?

Registar je elektronička baza o biračima koji imaju biračko pravo i vodi se po službenoj dužnosti kroz tri evidencije - evidencija birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, evidencija birača bez takvog prebivališta te evidencija birača koji su državljani članica EU.

Popis birača postaje 'ad hoc popis' koji se ustrojava za svake izbore i uključivao bi birače iz registra, ali samo one koji zadovolje zakonom propisane uvjete - moraju imati važeću osobnu iskaznicu ili poduzeli barem jednu radnju kojom se uvrštavaju u popis birača (privremeni upis ili prethodna registracija).

Hrvatski državljani bez prebivališta u Hrvatskoj, žele li glasovati na izborima, morat će se aktivno registrirati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inozemstvu ili u nadležnom uredu državne uprave, ako žele glasovati u Hrvatskoj. Aktivna registracija provodit će se za svake izbore.

Registar birača vodi se po službenoj dužnosti za svaki grad odnosno općinu. Uredi državne uprave u županijama odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, vode dio registra birača za područje za koje su ustrojeni.

Pročišćavanje popisa, važna uloga MUP-a

Od stupanja Zakona na snagu, broj birača smanjen je za oko 750.000 jer prema njegovim odredbama svi koji imaju prebivalište u inozemstvu, a takvih je oko 412.000 moraju se za svake izbore na koje imaju pravo izaći, prethodno registrirati.

Iz popisa birača izbrisano je i oko 340.000 onih koji nemaju valjanu osobnu iskaznicu, no i oni će moći glasati jer će ako na biralište dođu bez valjane osobne iskaznice, biti upućeni u ured javne uprave koji će im izdati posebnu potvrdu pomoću koje će moći glasati.

Međutim, svakako treba riješiti problem fiktivnih prebivališta, a ta je kontrola u nadležnosti MUP-a, koji će biti odgovoran za provedbu Zakona o prebivalištu,a GONG upozorava da prilikom odjave prebivališta ne smije biti selektivnog pristupa i diskriminacije.

chevron-right