Katalog (nedostupnih) informacija Grada Zagreba

09. studenoga 2012.

Zašto i s kojim pravom Grad Zagreb proglašava nedostupnim za građane velik dio podataka koji se nalaze u njegovu službenom katalogu informacija?

Zašto i s kojim pravom Grad Zagreb proglašava nedostupnim za građane velik dio podataka koji se nalaze u njegovu službenom katalogu informacija? Između ostalih, nedostupni su podaci koji se odnose na zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, na proizvodnju hrane, monitoring vode za piće, monitoring kakvoće zraka, monitoring peludi...

Otprilike jedanaest mjeseci nakon što je donesena odluka o ustrojavanju Kataloga informacija gradonačelnika Grada Zagreba, Katalog je konačno osvanuo na službenim web stranicama Grada Zagreba. Zakon o pravu na pristup informacijama zahtijeva donošenje takvog dokumenta od svakog tijela javne vlasti, da bi to tijelo bilo što otvorenije prema građanima.

U Katalogu sve je sistematično posloženo, navedena su tu sva upravna tijela, njihov djelokrug, te način na koji do informacije doći. Ipak, htjeli bismo podijeliti nekoliko savjeta za lakše snalaženje, te pružiti podršku jer bi vam se ponekad moglo učiniti kao da je sve to napravljeno tako da što teže dođete do one informacije koja vas zanima.

1. Katalog informacija jest namijenjen svim građanima da što lakše informiraju, ali ga neće pronaći baš lako, a ni tamo gdje se spominju usluge za građane

Kad otvorite službene stranice Grada Zagreba, vidjet ćete više naslova u kojima se spominju građani (primjerice link koji se zove E-usluge za građane) ili vas gradonačelnik poziva da mu pišete, ne obazirite se na to. To što mi tražimo nije na tim linkovima. Morate kliknuti na link Gradska upravna tijela i na dnu pronaći link Info servis, kliknuti i - Katalog informacija je pred vama.

2. Ne dozvolite da vas obeshrabre zvjezdice

Već letimičnim pregledom tih 58 stranica vide se brojne zvjezdice koje uglavnom naznačuju da se do te informacije zbog nekih drugih zakona (primjerice Zakon o zaštiti osobnih podataka) ne može doći, ili da do nje mogu samo odabrani. Problem je što se u 25 slučajeva informacije uskraćuju pravno neutemeljeno, odnosno zvjezdice su tu samo da obeshrabre nekog manje upućenog. Odjel za zdravstvenu ekologiju je primjerice, zadužen za informacije vezane za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, proizvodnju hrane, utvrđivanje lokacija za kupanje, monitoring vode za piće, monitoring kakvoće zraka, peludi i biometeorološke prognoze, za podatke koji bi mogli biti zanimljivi svakom građaninu Zagreba. Međutim uz svaku od tih informacija je zvjezdica, a napomena uz nju glasi "djelomično dostupno - sadržaj informacija odnosi se samo na brojčani prikaz predmeta, budući da se sadržaj predmeta, sukladno odredbi čl. 84. Zakona o općem upravnom postupku ne može dati na uvid osobama koje nemaju položaj stranke u postupku, odnosno uredno iskazan pravni interes."

Spomenuti članak spomenutog Zakona o upravnom postupku govori o tome da o pojedinom faktu, recimo kakvoći zraka, mogu saznati samo oni pojedinci koje za to imaju pravni interes, a ne samo ljudsku radoznalost. Ne dajte da vas to zaplaši jer to naprosto nije istina. Naime, u jednom drugom slučaju u kojem je opravdanje za nedavanje informacije glasilo isto ovako, i to od istog ovog tijela - Grada Zagreba, zatražili smo mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP), tijela nadležnog za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama. U samom dopisu naglašeno nam je da o tome obavijestimo i to tijelo javne vlasti i što je još važnije ustrajemo u svom zahtjevu za informacijom.

Zvjezdica vas može u nekim slučajevima upozoriti, kao u slučaju Odjela za pravne i financijske poslove i Rješenja u području poljoprivrede, poljoprivrednog zemljišta, zaštite bilja i šumarstva, koji izdaju da se "Informacija uskraćuje zbog primjene članka 15. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama i članka 84. Zakona o općem upravnom postupku." Ovdje je riječ ponovno o neutemeljenom pokušaju uskraćivanja informacije, samo je, pretpostavljamo, iz stilskih razloga zbog pojačane dramatike korišten članak više još jednog zakona. Ponovno ustrajte.

3. Jest da piše da je tamo, ali nije do vas, nekad jest, a nekad nije ...

U Katalogu je uz svaku informaciju naznačeno kako doći do informacije, najčešće putem web stranice Grada. Međutim za neke je informacije naznačeno da se do njih može i putem weba i putem podnošenja zahtjeva. Tako uz Plan sredstava za financiranje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba ili Izvješća o ostvarivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba stoji da do tih informacija možemo doći i na stranicama Grada i podnošenjem zahtjeva. Na AZOP, ukratko, kaže da, ukoliko ste stranka u postupku, informacija vam je dostupna temeljem Zakona o upravnom postupku, a ukoliko niste - primjenjuje se Zakon o pravu na pristup informacijama temeljem kojeg vam je ta informacija - dostupna! stranicama tih podataka nema.

Međutim važno je naglasiti da to ne znači da svaku od informacija za koju u Katalogu piše da možete dobiti na dva načina - na webu i zahtjevom - ustvari ne možete dobiti putem weba. Recimo, popis javnih gradskih ustanova kulture zaista možete pronaći naslužbenim gradskim stranicama, baš kako i stoji u katalogu.

4. Ako piše da do informacije možete samo putem podnošenjem zahtjeva, to ne znači da je nema na službenom webu

Sudeći po Katalogu, neke od informacija ne možemo pronaći na službenim stranicama, već do njih moramo doći putem podnošenja zahtjeva za pristup informacijama. Taj zahtjev upućujemo službeniku za informiranje, a od nedavno znamo i njegovo ime - Branko Brčić. Prije nego krenete na taj korak savjetujemo vam ipak, unatoč tome što stoji da toga nema na webu, da malo pretražite stranice, jer čini se da je ponekad informacija i tamo dostupna. Primjerice, u Katalogu stoji da se do podataka o financiranju programa i projekata udruga koje promiču temeljne vrijednosti EU-a može podnošenjem zahtjeva, a eto mi smo je ipak pronašli na stranicama.

5. I ako kažu da vam informacije ne daju, žalite se onima koji ih na to mogu natjerati

Kao što smo već napomenuli, dobar dio zvjezdica ustvari ne znači ništa, pa se možete odmah žaliti onima koji to Grad mogu podsjetiti. "Bez obzira što bilo koje tijelo javne vlasti, pa tako i Grad Zagreb, može u katalogu napisati da je određena informacija djelomično dostupna ili nedostupna, odluka tijela javne vlasti koju donosi postupajući po konkretnom zahtjevu za pristup informacijama podložna je žalbenom postupku i upravnom sporu", odgovorio nam je ravnatelj AZOP-a Dubravko Bilić na pitanje o ograničavanju pristupa informacijama od strane Grada Zagreba. "Kada drugostupanjsko tijelo utvrdi da je žalba osnovana, rješenjem će narediti tijelu javne vlasti da korisniku omogući slobodan pristup informaciji", poručuje Bilić. I to bez obzira što je Grad Zagreb pristup ograničio ili odbio.

chevron-right