Odabir članova Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

31. listopada 2012.

Sukladno Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, a temeljem Javnog poziva objavljenog na mrežnim stranicama Ureda za udruge, dovršen je postupak za odabir članova Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) iz reda udruga iz Republike Hrvatske. Za članove EGSO-a iz reda udruga odabrano je sljedećih troje kandidata: Lidija Pavić-Rogošić, Marina Škrabalo i Toni Vidan.

Sukladno Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, a temeljem Javnog poziva objavljenog na mrežnim stranicama Ureda za udruge,dovršen je postupak za odabir članova Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) iz reda udruga iz Republike Hrvatske.

Na osnovu uvida u sadržaj pristiglih kandidatura te razgovora koje je s kandidatima provelo Povjerenstvo sačinjeno od predstavnika Savjeta za razvoj civilnog društva (Slađana Novota, Jany Hansal, Leke Sokolaj), Ureda za udruge (Igor Vidačak) iMinistarstva vanjskih i europskih poslova (Diana Štrkalj), za članove EGSO-a iz reda udruga odabrano je sljedećih troje kandidata: Lidija Pavić-Rogošić, Marina Škrabalo i Toni Vidan.

Ukupna ocjena svih kandidata te konačna odluka Povjerenstva temeljila se na uvjetima i kriterijima koji su bili istaknuti u javnom pozivu, a ticali su se dosadašnjeg iskustva suradnje s europskim mrežama udruga, poznavanju tematike europskih integracija, jezične kompetencije i prezentacijske vještine na engleskom jeziku, mogućnost pokrivanja šireg spektra područja i tema od interesa za civilno društvo kroz djelovanje u EGSO-u, kao i kvaliteta, inovativnost i sveobuhvatnost komunikacijskog plana za savjetovanje i izvještavanje s predstavnicima udruga u RH o radu EGSO-a.

Članovi Povjerenstva i predstavnici Savjeta za razvoj civilnog društva, Ureda za udruge i Ministarstva vanjskih i europskih poslova ovim putem zahvaljuju svim kandidatima i mrežama udruga koje su ih predložile na sudjelovanju u ovom važnom procesu.

Čestitamo odabranim članovima i vjerujemo da će uspostaviti kvalitetne modele komunikacije o radu EGSO-a s organizacijama civilnog društva iz svih područja djelovanja.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

chevron-right