Transparentnost jedinica lokalne i regionalne samouprave

24. listopada 2012.

Strategija suzbijanja korupcije, između ostalih ciljeva, predviđa i transparentnost jedinica lokalne i regionalne samouprave te navodi da se sva nadležna tijela javne vlasti obvezuju na osiguranje transparentnosti u donošenju odluka. Prioritetnim ciljevima u realizaciji Strategije smatraju se stvaranje preduvjeta za suzbijanje korupcije na svim razinama kao i jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela državne vlasti te jačanje povjerenja građana i građanki u državne institucije.

Strategija suzbijanja korupcije, između ostalih ciljeva, predviđa i transparentnost jedinica lokalne i regionalne samouprave te navodi da se sva nadležna tijela javne vlasti obvezuju na osiguranje transparentnosti u donošenju odluka. Prioritetnim ciljevima u realizaciji Strategije smatraju se stvaranje preduvjeta za suzbijanje korupcije na svim razinama kao i jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela državne vlasti te jačanje povjerenja građana i građanki u državne institucije.

U svrhu uvida u transparentnost rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske je izradilo upitnik namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sadrži pitanja podijeljena prema sljedećim područjima:

· osnovni podaci o jedinici samouprave
· ciljevi i planovi
· integritet i etika
· pristup informacijama
· izvještaji o radu i financijski izvještaji
· javna nabava
· zapošljavanje
· financijsko upravljanje i kontrola
· unutarnja revizija
· sponzorstva i donacije
· sustav nepravilnosti
· mjesna samouprava
· ostalo

Upitnik je putem elektroničke pošte dostavljen svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, a u prezentaciji možete pročitati preliminarne rezultate upitnika. Ministarstvo naglašava kako ovi rezultati odražavaju stanje zaključno s 5. listopadom 2012. u 12:00 sati te će se sigurno mijenjati s obzirom da je rok za ispunjavanje upitnika produžen kako bi se sakupilo što više podataka.

Ministarstvo pravosuđa je na svojim stranicama također objavilo popis jedinica lokalne i regionalne samouprave koje su dostavile sve potrebne podatke, kao i onih čiji podaci do naznačenog roka još nisu bili potpuni. Neobojeno su označene jedinice koje do ovog trenutka nisu ništa dostavile. Po završetku istraživanja, Ministarstvo će objaviti detaljne rezultate upitnika, kao i pojedinačne odgovore svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te popratne izjave odgovornih osoba.

Transparentnost rada jedinica lokalne i regionalne samouprave iznimno je značajna za jačanje povjerenja građana i građanki u državne institucije te za olakšavanje procesa informiranja građanki i građana o svim pitanjima iz njihove lokalne zajednice.

chevron-right