Kome je u interesu ojačati ulogu građana, a kome lokalnih 'šerifa'?

19. listopada 2012.

Refeudalizacija lokalne samouprave uz novu dozu političke korupcije, ali i pitanja hoće li uslijediti poplava izvanrednih izbora i je li riječ o kažnjavanju samouprave ili jačanju ‘lokalnih šerifa‘? I gdje su nestali - građani? Dio je to brojnih nedoumica oko najnovijeg prijedloga izmjena zakona o lokalnoj samoupravi i lokalnim izborima koje je Vlada poslala Saboru u prvo čitanje.

Refeudalizacija lokalne samouprave uz novu dozu političke korupcije, ali i pitanja hoće li uslijediti poplava izvanrednih izbora i je li riječ o kažnjavanju samouprave ili jačanju 'lokalnih šerifa'? I gdje su nestali - građani? Dio je to brojnih nedoumica oko najnovijeg prijedloga izmjena zakona o lokalnoj samoupravi i lokalnim izborima koje je Vlada poslala Saboru u prvo čitanje. Do onog drugog, a s obzirom na nezadovoljstvo koje su, doduše, iz različitih razloga, ali promptno iskazali predstavnici zainteresiranih javnosti, dobar potez Ministarstva uprave, ako mu je u interesu kvalitetan prijedlog zakona, bio bi organizacija rasprave šire od internetskog bespuća nakon koje bi bilo kristalno jasno u kojem bi smjeru trebale ićiizmjene s ciljem većeg sudjelovanja građana.

Nakon što jeVlada u redovnu saborsku proceduru uputila izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi koji definira ovlasti neposredno izabranih gradonačelnika, načelnika i župana, ovlasti predstavničkih tijela u gradovima, općinama i županijama, ali i međusobne odnose između lokalnih nositelja izvršne vlasti i lokalnih predstavničkih tijela, zaredale su kritike. Nezadovoljni su čelni ljudi lokalne izvršne vlasti jer smatraju da se predloženim izmjenama umanjuje njihova snaga kao neposredno izabranih, dok je s druge strane glas protiv digla i stručna javnost te GONG, koji upozorava da umjesto većeg sudjelovanja građana, lokalnoj samoupravi slijedi refeudalizacija.

'Model usvojen pred lokalne izbore 2009. bio je nepotpun, nedomišljen i zbrzan. To je dovodilo do potpuno nepotrebnih kriza i idemo za rješenjem koje neće biti usko stranačko, nego u interesu lokalne uprave i samouprave. Nužno je unaprijed postaviti jasna pravila, jer njih do sada nije bilo', kazao je premijer Zoran Milanović na sjednici Vlade. Izmjene je predstavio ministar uprave Arsen Bauk istaknuvši da je neposredan izbor načelnika općina, gradonačelnika i župana 'dao određene rezultate u povećanju interesa građana za sudjelovanje u izborima'. Međutim, kao ključni nedostatak naveo je da su načelnici, gradonačelnici i župani bili de facto nesmjenjivi jer su referendumi za njihovu smjenu bili jednostavno neprovedivi.

'Odgovornost treba snositi onaj tko je krizu prouzročio'

Prema izmjenama zakona, ubuduće bi jednom godišnje, prilikom predlaganja proračuna pred svojim vijećima ili skupštinama, bili opet na ispitu jer ako proračun ne prođe, raspustit će se gradske ili županijske skupštine, odnosno vijeća i raspisati izbori, kako za predstavnička tijela, tako i za izvršnu vlast. Bauk, naime, smatra da će takvo rješenje motivirati i predstavničku i izvršnu vlast na veću suradnju, naime, za opoziv referendumom što je mogućnost koja se ukida, rekao je da se pokazalo kao 'nedovoljno promišljeno'. Zašto se nije radilo na daljnjem promišljanju, nego se tu mogućnost jednostavno odrezalo, zasad ostaje otvoreno pitanje. Vlada, naime, drži da je stvar riješena novinama u zakonu koje pružaju mogućnost predstavničkom tijelu da raspiše savjetodavni referendum za pitanja iz svog djelokruga, te odredbom da će kad građani zatraže referendum, a vijeće ga ne raspiše – ono biti raspušteno. 'Time se omogućava građanima veći utjecaj u pitanja koja se tiču lokalne samouprave', zaključio je Bauk.

Odgovornost treba snositi onaj tko je krizu prouzročio, poručuju gradonačelnici kojima nije sjeo prijedlog Ministarstva, naime, kako kaže Nives Kopajtich Škrlec, koordinatorica poslova udruge gradova: 'U pogledu kohabitacije, činjenica jest da je ona uvijek zahtjevna te presumira određenu razinu političke kulture i spremnosti na dijalog. Određenje tolerancije i partnerstva putem šturih zakonskih odredaba nije moguće te definitvno neće polučiti očekivani učinak. Nesporno je i primarno da posljedice krize i poremećaja u redovnom funkcioniranju gradskih vlasti, predstavničke i izvršne, treba snositi upravo onaj tko je krizu i poremećaje prouzročio. Sankcioniranje kooperativnog gradonačelnika radi neusvajanja pravodobno i na zakonu utemeljeno predloženog proračuna, ne možemo ocijeniti prihvatljivim rješenjem jer to prihvatljivo rješenje – nije'.

'Prema navodima ministra Bauka u ovom tekućem mandatu bilo je tek nekoliko, manje više neuspješnih inicijativa za opozivom izvršnih čelnika. U tom kontekstu, prema riječima ministra, ukidanje instituta opoziva na način kako je on ranije bio koncipiran, neće smanjiti participativnost i mogućnost utjecaja građana. U tom smislu treba imati u vidu i troškove koje generira raspisivanje bilo kakvog formalnog oblika izjašnjavanja građana, a postavlja se i pitanje odaziva građana! Ostaje da se vidi kojem će se rješenju u konačnici prikloniti Sabor, a ostaje i činjenica da je četverogodišnje trajanje mandata izvršnih čelnika i prekratko razdoblje ukoliko se uistinu želi prionuti većim i složenijim projektima. Što se tiče uključivanja građana u sve oblike javnog života u okviru lokalnih zajednica, treba ojačati položaj i nadležnosti mjesne samouprava koja može biti kvalitetan oblik 'borbe' s elementarnim, mahom komunalnim pitanjima i problemima te je u poziciji gotovo nepogrešivo detektirati probleme građana u tom kontekstu', zaključuje Kopajtich Škrlec.

Kome je i zašto u interesu oslabiti ulogu građana?

Ulogom građana zaokupljen je i GONG te stoga zabrinut sadržajem zakonskih prijedloga koje je Vlada poslala u saborsku proceduru pri čemu, između ostalog, upozorava da 'konačni prijedlozi zakona ne održavaju ključne prijedloge stručnjaka i civilnog društva: umjesto povećanja participativnosti i demokratičnosti izbornog procesa, uloga aktivnih građana se marginalizira. Uz nedostatke u sustavu međusobnog ograničavanja institucija i ravnoteže vlasti, popuštanje pritiscima gradonačelnika i župana na štetu predstavničkih tijela i građana vodi u smjeru refeudalizacije lokalne samouprave'.

'Obezvrjeđuje se značaj neposrednog izbora (grado)načelnika i župana budući da se istim onim građanima koji su izabrali kandidata oduzima jedini instrument da ga smijene ako su nezadovoljni njegovim radom. Mogućnost istovremenog raspuštanja predstavničkog i izvršnog tijela nije zamjena za opoziv na inicijativu građana, s obzirom da je raspuštanje predviđeno samo u situaciji nedonošenja proračuna. Također, oslabljuje se uloga građana čime institucionalna pravila potiču političku apatiju i neaktivnost građana. Moguća je nakaradna situacija u kojoj grado(načelnik) i župan koji je izgubio svu potporu među biračima ostaje na funkciji samo zahvaljujući klijentelističkoj suradnji sa članovima predstavničkog tijela', upozorava GONG.

Ipak, dok čelnici lokalnih vlasti strahuju od previše polaganja računa i popratnih velikih troškova, razlog svojega zadovoljstva nalaze barem u odredbi da bi ubuduće u svojim rukama trebali imati svu upravljačku vlast u komunalnim poduzećima i gradskim trgovačkim društvima i javnim ustanovama te imenovati njihove čelnike. ' Držimo da je upravljanje tvrtkama dio izvršne vlasti i da je za njihovo funkcioniranje odgovoran gradonačelnik te mu treba dati instrumente da bude odgovoran', kazao je ministar Bauk na sjednici Vlade odgovarajući tako kritikama iz reda sveučilišnih stručnjaka iz radne skupine bez čijega je znanja zaobilaznim putem u nacrt prijedloga uvrštena sporna odredba koja bi, strahuju eksperti, mogla rezultirati novom dozom političke korupcije.

'Neprimjereno je (grado)načelnicima i županima dati ovlasti da samostalno, bez suglasnosti predstavničkog tijela, imenuju članove uprava i nadzornih odbora u javnim ustanovama i tvrtkama u vlasništvu jedinice ako ne postoji adekvatan mehanizam kontrole predstavničkog tijela i nadzora javnosti', upozorio je i GONG te pozvao saborske zastupnike da prilikom saborske rasprave o predloženim promjenama zakona, obrate pozornost na preporuke prema kojima je, između ostalog, potrebno: zadržati i liberalizirati mogućnost opoziva (grado)načelnika i župana, izmijeniti Zakon o referendumu te očuvati ravnotežu ovlasti izvršne i predstavničke vlasti'. Također, nakon prvog čitanja prijedloga u Saboru, GONG očekuje da 'Ministarstvo uprave organizira javnu raspravu kako bi se sučelili, s jedne strane, argumenti veće autonomije (grado)načelnika i župana te, s druge strane, argumenti veće odgovornosti predstavničkih tijela i građana'.

Na potezu je Ministarstvo uprave, koje je potvrdilo da će organizirati javnu raspravu, uostalom i premijer Milanović na sjednici Vlade je istaknuo: 'Idemo za rješenjem koje će biti u interesu dobrog djelovanja lokalne i regionalne samouprave. Ovo je jedan dobro artikuliran početak debate koju ćemo, vjerujem, završiti do Nove godine'. U međuvremenu, otvorenost i volju za daljnjom javnom raspravom iskazali su i u Udruzi gradova čija je koordinatorica poslova Nives Kopajtich Škrlec poručila: 'Spremni smo sudjelovati na okruglim stolovima, tematskim konferencijama i sličnim događajima na kojima će biti riječi o navedenim zakonima od nesporno izuzetnog značaja za sve gradove u Hrvatskoj.Također, spremni smo na sučeljavanje stajališta i prihvaćanje svakog kvalitetnog rješenja bez obzira na to tko je formalni predlagatelj istoga'.

Andreja Žapčić

chevron-right