Suzbijanje korupcije i aktivna participacija građana i građanki

20. srpnja 2012.

Koji su sve mehanizmi poboljšanja standarda participatorne demokracije odnosno povećanja sudjelovanja građanki i građana u procesima donošenja odluka i nadzoru javnih tijela na svim razinama, koji se sve zahtjevi postavljaju pred modernu javnu upravu te kako povećati njenu transparentnost i efikasnost na svim razinama, a sve u cilju boljeg „služenja“ građankama i građanima koji je plaćaju, te suzbijanja korupcije u našem društvu pogledajte u emisiji Cenzura u petak u 21:00 na TV Jadranu.

Vrijeme je da građani i građanke prestanu biti tretirani kao podanici, a na nositeljima vlasti je da ih se uključi u strukturne promjene. Jedan od prvih testova će biti primjena Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, gdje će Vlada moći dokazati da u proces odlučivanja stvarno želi uključiti građane i građanke. U javnom sektoru također treba podizati razinu kompetentnosti zaposlenika jer će trećina tih djelatnika biti izravno uključena u europske poslove.

Možemo spomenuti Partnerstvo za otvorenu vlast (eng. Open Government Partnership), multilateralnu inicijativu koja ima za cilj postići veću otvorenost tijela javne vlasti na globalnoj razini. Ona je odgovor dijela država u međunarodnoj zajednici na prevladavajuću praksu alijenacije javnih vlasti od građana i građanki, raznih oblika zlouporabe javnih ovlasti radi neopravdanog bogaćenja ili nametanja volje građanima i građankama brutalnim instrumentima prisile. Ona je pokušaj da se javne vlasti podsjete da su tu zbog zadovoljavanja interesa i potreba građana i građanki, te promicanja vrijednosti slobode, jednakosti pred zakonom i punog poštivanja ljudskog bića. Otvoren odnos vlasti i građana/ki u čije ime se ona obnaša pretpostavka je zdravog razvoja svakog društva te međunarodnog mira i sigurnosti.

Demokratska država visokih građanskih standarda podrazumijeva i težnju prema aktivnijoj participaciji građana i građanki te civilnog društva u oblikovanju javnih politika, posebice kroz korištenje novih tehnologija. Direktan učinak takvog pristupa je efikasnija i manje korumpirana javna uprava te odgovornije upravljanje zajedničkim resursima. Građani i građanke daju mandat javnoj vlasti i imaju pravo znati što ona radi za njih, u njihovo ime i s njihovim novcem.

Koji su sve mehanizmi poboljšanja standarda participatorne demokracije odnosno povećanja sudjelovanja građanki i građana u procesima donošenja odluka i nadzoru javnih tijela na svim razinama, koji se sve zahtjevi postavljaju pred modernu javnu upravu te kako povećati njenu transparentnost i efikasnost na svim razinama, a sve u cilju boljeg „služenja“ građankama i građanima koji je plaćaju, te suzbijanja korupcije u našem društvu pogledajte u emisiji Cenzura kroz razgovor s gostima i gošćama:

· Željkom Burić, načelnicom Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa RH;
· Vesnom Lendić Kasalo, načelnicom Odjela za strateško planiranje, programiranje i informiranje Ureda za udruge Vlade RH;
· Dubravkom Bilićem, ravnateljem Agencije za zaštitu osobnih podataka;
· Tomislavom Vračićem, načelnikom Sektora za infrastrukturu Uprave za e-Hrvatsku Ministarstva uprave RH
· Tomislavom Mičetićem, ovlaštenim za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva uprave RH.

Emisija Cenzura realizira se u produkciji Udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS iz Splita, a emitira se u petak u 21:00 na TV Jadranu, a reprizno u subotu u 16:30. Emisiju Cenzura možete izravno pratiti putem platformi Max TV, B.Net i Iskon TV, a od idućeg tjedna na YouTube kanalu CenzuraPlusTV te lokalnim televizijama Gradskoj televiziji Zadar, TV Atili iz Bjelovara te Kanalu RI.

chevron-right