Kakvu gradsku vlasti trebamo?

06. srpnja 2012.

Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus u sklopu projekta „Aktivno civilno društvo - garancija stvarnih reformi“, sufinanciranog sredstvima Europske unije, je u četvrtak 28. lipnja na Pravnom fakultetu u Splitu organizirala tribinu pod naslovom „Kakvu gradsku vlast trebamo?“.
Na tribini su sudjelovali/e zamjenica gradonačelnika Splita, Anđelka Visković, predstavnica Udruge Sunce, Patricija Granić i profesor sa Pravnog fakulteta u Splitu, Mirko Klarić. Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus u sklopu projekta „Aktivno civilno društvo - garancija stvarnih reformi“, sufinanciranog sredstvima Europske unije, je u četvrtak 28. lipnja na Pravnom fakultetu u Splitu organizirala tribinu pod naslovom„Kakvu gradsku vlast trebamo?“.

Na tribini su sudjelovali/e zamjenica gradonačelnika Splita, Anđelka Visković, predstavnica Udruge Sunce, Patricija Granić i profesor sa Pravnog fakulteta u Splitu, Mirko Klarić. Svi izlagači/ce su se osvrnuli na ulogu i funkcioniranje lokalne samouprave te reforme u tom kontekstu, posebno na učinkovitost, otvorenost i transparentnost lokalne samouprave, te usmjerenost na građane/ke i komuniciranje sa građanima/kama, te načini na koji građani/ke mogu utjecati i sudjelovati u lokalnoj vlasti. Tribinu je moderirala Blagica Kujundžić, predsjednica Udruge Cenzura Plus i fokusirala temu na participatornu demokraciju i modernu javnu upravu.

Mirko Klarić je u uvodnom dijelu predstavio institucionalne mehanizme, ustrojstvo javne uprave i reforme koje trebaju uslijediti. Lokalna samouprava je građanima/kama najbliža institucija te stoga trebaju jasnije i transparentnije komunicirati sa njima i uključivati ih u procese donošenja odluka koje utječu na njihov svakodnevni život.

Anđelka Visković je istalnula da se aktualna gradska vlast iznimno trudi unatoč ograničenjima kako zakonodavnim tako i kadrovskim, da bude učinkovita svojim građanima/kama. Kao dobar primjer suradnje gradske uprave i građana/ki istaknula je izradu nacrta Plana upravljanja starom gradskom jezgrom.

Zadnje izlaganje je održala Patricija Granić i predstavila rezultate istraživanja LOTUS (Lokalna, odgovorna i transparentna uprava i samouprava) koje je proveo GONG u partnerstvu sa Udrugom gradova, prema kojem je grad Split po ocjeni transparentnosti u 2009. godini bio na 35. mjestu a prema istraživanju 2011. pao na 59. mjesto. Iako je prema bodovima (6,40 u 2009. naspram 6,90 u 2011.) uočen manji napredak u odnosu na prijašnje istraživanje, ispred grada Splita su gradovi sa mnogo skromnijim budžetima što se da zaključiti da novac nije presudan za transparentnost. Kao primjer neodgovornog i netransparentnog ponašanja jedinice lokalne samouprave je naveden konkretan slučaj Grada Makarske i bespravne izgradnje na zaštićenom šumskom zemljištu – To je kao da naš gradonačelnik želi graditi na Marjanu – slikovito je opisala Patricija Granić. Osim bespravne gradnje gradske vlasti nisu omogućile pravo na pristup informacijama građanima/kama te zainteresiranoj javnosti, a vezano za spornu gradnju, sve dok slučaj nije prijavljen Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Nakon izlaganja govornici su odgovarili i na nekoliko pitanja građana/ki Splita, koja su bila usmjerena zamjenici gradonačelnika Anđelki Visković po pitanju zaposlenih u gradskoj upravi i analiza funkcioniranja gradske vlasti u Splitu te socio-demografske situacije u gradu, a profesoru Mirku Klariću o modernoj javnoj upravi i primjerima razvoj drugih gradova u Hrvatskoj poput Zadra i Rijeke.

Kako je zaključila Blagica Kujundžić – Ovakvim tribinama treba ukazati da problemi postoje i informirati građane/ke o potrebi provođenja demokratskih reformi i njihovom aktivnom sudjelovanju u javnim raspravama, te osvijestiti javnu upravu o važnosti provođenja reformi i uključivanja građana/ki u procesima donošenja odluka koje utjeću na živote svih nas.

Udruga Cenzura Plus će u tjednu od 09. do 13. srpnja 2012. godine organizirati konferenciju „Preduvjeti sudjelovanja građanki i građana u odlučivanju i javne uprave kao odgovornog i transparentnog servisa građana/ki“ na kojoj će sudjelovati predstavnice i predstavnici lokalnih samouprava Splitsko-dalmatinske županije, medija i organizacija civilnog društva, na kojoj će s institucionalne pozicije bili predstavljeni neki od vezanih planova i zakona.

Također, održat će se ciklus edukacija za predstavnice i predstavnike lokalnih samouprava Splitsko-dalmatinske županije, medija i organizacija civilnog društva, a održat će ih predstavnici/ce partnerskih organizacija na projektu; GONG-a, Centra za mirovne studije, Partnerstva za društveni razvoj, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Udruge Cenzura Plus. Gostujući predavači/ce biti će nezavisni stručnjaci/e i pravnici/e.

chevron-right