Tijela javne vlasti još uvijek zatvorena i netransparentna

11. svibnja 2012.

GONG se sudjelovanjem u radnoj skupini za izmjene ZPPI-a zalaže za osnivanje neovisnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama. Uvođenje povjerenika za pravo na pristup informacijama, kojem se mogu podnositi žalbe na odluke o nedavanju informacijama, jamčilo bi kvalitetnu provedbu Zakona.

GONG upozorava nanetransparentnost informacija o kandidatima za javne funkcijete traži provođenje i argumentiranje rezultata testa javnog interesa na upravnim sudovima.

Imajući na umu Izvješće Agencije za zaštitu osobnih podataka: „Zaključno možemo reći da se pozitivan efekt zakonskih promjena uočava, ali isto možemo zaključiti da je situacija na području prava na pristup informacijama daleko od toga da možemo reći da je Zakon ostvario svoj cilj i da su tijela javne vlasti otvorena i transparentna u radu, osobito kada mnoga tijela javne vlasti proglašavaju kao poslovnu tajnu izvješća o radu, plaću u javnim ustanovama, kada se pod izgovorom zaštite osobnih podataka uskraćuju informacije ili kada je visok postotak izjavljenih žalbi zbog 'šutnje uprave'“, GONG se sudjelovanjem u radnoj skupini za izmjene ZPPI-a zalaže za osnivanje neovisnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama.

Uvođenje povjerenika za pravo na pristup informacijama, kojem se mogu podnositi žalbe na odluke o nedavanju informacijama, jamčilo bi kvalitetnu provedbu Zakona.

chevron-right