Kada će se pokrenuti postupci protiv političkih stranaka koje nisu imale uredno financijsko poslovanje?

09. ožujka 2012.

Nakon što je Državni ured za reviziju utvrdio niz nepravilnosti i prekršaja u financijskoj reviziji političkih stranka i nezavisnih zastupnika za 2010. godinu, GONG poziva Državno odvjetništvo da prema službenoj dužnosti pokrene postupke protiv odgovornih stranaka i pojedinaca. K tome, GONG traži informaciju o reakciji DORH-a na nepravilnosti utvrđene u Izvješću o provedenom nadzoru financiranja izborne promidžbe prilikom parlamentarnih izbora 4. prosinca 2012. što je DORH-u poslalo Državno izborno povjerenstvo.

Nakon što je Državni ured za reviziju utvrdio niz nepravilnosti i prekršaja ufinancijskoj reviziji političkih stranka i nezavisnih zastupnika za 2010. godinu, GONG poziva Državno odvjetništvo da prema službenoj dužnosti pokrene postupke protiv odgovornih stranaka i pojedinaca. K tome, GONG traži informaciju o reakciji DORH-a na nepravilnosti utvrđene uIzvješću o provedenom nadzoru financiranja izborne promidžbeprilikom parlamentarnih izbora 4. prosinca 2012. što je DORH-u poslalo Državno izborno povjerenstvo.

Zabrinjavajuće je što su stranke koje su sudjelovale u bivšoj Vladi dobile uvjetno mišljenje za svoje poslovanje, međutim, još više zabrinjava što DORH dosad nijednom nije pokrenuo postupak utvrđivanja odgovornosti političkih stranaka za nezakonito financiranje i poslovanje, osim u odnosu na jedan slučaj HDZ-a.

Naime, Državni ured za reviziju i Državno izborno povjerenstvo dužni su o utvrđenim povredama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbeobavijestiti Državno odvjetništvo te mu dostaviti cjelokupnu dokumentaciju koja se odnosi na konkretan predmet. Nakon toga, na državnom odvjetniku je odgovornost podnošenja optužnog prijedloga pred nadležnim sudom.

GONG ističe da su političke stranke stupovi demokracije te je njihovo demokratsko i odgovorno djelovanje od iznimne važnosti za održanje i razvoj demokracije u Hrvatskoj. Transparentnost financiranja političkih stranaka i razumno upravljanje javnim sredstvima, tj. novcem svih poreznih obveznika, doprinosi osnaživanju povjerenja javnosti u političke stranke i u demokraciju.

Objavljeno: 9.3.2012.

chevron-right