Povodom Svjetskog dana izbora: Za reformu izbornog zakonodavstva

02. veljače 2012.

Budući da su osnovni stup demokracije pošteni i slobodni izbori, povodom Svjetskog dana izbora GONG građanima čestita na iskazanom stupnju demokratičnosti zbog čega su posljednji parlamentarni izbori te referendum o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji održani u demokratskom i mirnom ozračju, s tek manjim brojem nepravilnosti.
Međutim, s obzirom da se povjerenje građana u političke procese godinama dovodi u pitanje i zbog brojnih nedostataka u postojećem izbornom zakonodavstvu i praksi, krajnje je vrijeme za njegovu cjelovitu i sustavnu reformu, te usklađivanje i objedinjavanje svih relevantnih propisa u jedinstveni izborni zakonik.
Budući da su osnovni stup demokracije pošteni i slobodni izbori, povodom Svjetskog dana izboraGONG građanima čestita na iskazanom stupnju demokratičnosti zbog čega su posljednji parlamentarni izbori te referendum o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji održani u demokratskom i mirnom ozračju, s tek manjim brojem nepravilnosti.

Međutim, s obzirom da se povjerenje građana u političke procese godinama dovodi u pitanje i zbog brojnih nedostataka u postojećem izbornom zakonodavstvu i praksi, krajnje je vrijeme za njegovu cjelovitu i sustavnu reformu, te usklađivanje i objedinjavanje svih relevantnih propisa u jedinstveni izborni zakonik.

S obzirom na raznolikost i brojnost specifičnih područja koje je potrebno revidirati i reformirati, GONG zagovara proaktivan pristup svih nadležnih institucija, koji će se temeljiti na uvažavanju stručnih znanja, iskustava i procjeni učinaka propisa, te osiguranju primjerenog prostora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Upravo na takvom temelju GONG će pripremiti prijedlog za transparentan i učinkovit proces donošenja jedinstvenog izbornog zakonika.

U međuvremenu, GONG podsjeća da usvajanje jedinstvenog izbornog zakonika obuhvaća usklađene procedure za provođenje svih izbora i referenduma, za što je potrebno:
· Ustrojiti jedinstveni državni registar građana i promijeniti Zakon o boravištu i prebivalištu građana te Zakon o popisima birača,
· Uskladiti izborne jedinice,
· Olakšati uvjete za pokretanje referenduma od strane građana, uz preciziranje pitanja o kojima se ne može odlučivati putem referenduma,
· Revidirati pravila o medijskom praćenju izbornih kampanja,
· Redefinirati mandat i sastav Državnog izbornog povjerenstva,
· Ukinuti pasivno biračko pravo osobama osuđenima za teška kaznena djela,
· Zabraniti mogućnost da nositelj izborne liste bude osoba koja nije kandidat na toj listi u toj izbornoj jedinici,
· Osigurati prilagodbu biračkih mjesta i podršku osobama s invaliditetom,
· Omogućiti ostvarenje biračkog prava osobama na liječenju ili trajnoj medicinskoj skrbi,
· Omogućiti biračko pravo osobama koje su lišene poslovne sposobnosti u skladu s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

GONG-ove konkretne mjere i preporuke vezane za izmjene izbornog zakonodavstva objedinjene su u Izvještaju o provedenim parlamentarnim izborima 2011, te u zahtjevima Platforme 112.

Inicijativa za obilježavanjem godišnjeg "Svjetskog dana izbora" pokrenuta je 2005. godine na Svjetskoj konferenciji izbornih dužnosnika u Mađarskoj, te se obilježava prvog četvrtka svake veljače.

Objavljeno: 2.2.2012.

chevron-right